👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2017-11-23 21:29 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Vi utvecklar vårt flyt i läsningen, vår förmåga att förstå det vi läser och lyssnar till samt vår förmåga att formulera oss i meningar.

Innehåll

 

Innehåll

Bedömning - vad och hur

 

Jag bedömer din förmåga att visa hur du:

 

- läser; ljudar och läser som ordbilder, 

- förstå texterna du läser/lyssnar till och samtalar om dem,  

- kan alfabetisk ordning och skiljer på konsonanter och vokaler

- skriver meningar med i huvudsak små bokstäver, använder punkt och stor bokstav i våra meningar, mellanrum mellan orden och bokstäverna på rätt plats på raderna, 

- skriver fullständiga meningar samt beskrivande och förklarande faktatexter med röd tråd, 

 

 

Jag bedömer när du arbetar i klassrummet med dina uppgifter. 

Du visar också upp din läsning och läsförståelse i Skolverkets bedömningsunderlag på hösten och våren. Vi ser också hur ditt läsflyt ökar när du läser i H4 på hösten och på våren. 

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

 

Vi tränar genom att:

 

- lyssna på högläsning och samtalar om det vi har läst; återberätta och fundera över handlingen, (läsförståelse)

- läsa på olika sätt; ordkort med vanliga ord, läsläxa, parläsning, lästräna för vuxen varje vecka, 

 

- läsförståelse; läsa på egen hand och lyssna till enkla texter högt eller tyst där du efteråt visar att du förstår genom att svara på frågor, återberätta muntligt eller skriftligt, sökläsa i en text efter information. 

- skriva texter för hand och på ipad, 

- skriva beskrivande och förklarande texter utifrån våra SO- och NO-teman, 

- bearbetar våra texter i hur innehållet förklaras, fullständiga meningar, stavning etc på egen hand och tillsammans med en vuxen, 

- redovisar texter och ger kamratrespons.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3