Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - Lärande lek Gråsparven HT-17

Skapad 2017-11-24 08:51 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Under höstterminen har vi arbetat med vår grundverksamhet så att barnen ska känna sig trygga i våra rutiner. Vi är närvarande pedagoger i barnens lekar och hjälper de barn som har behov av en pedagog att starta lek själv eller tillsammans med kamrater samt att avsluta leken på ett trevligt sätt så att de andra barnen förstår att man avslutat leken.  Vi arbetar med att barnen ska dela med sig av sina leksaker  om man tex har alla dinosaurierna. Vi låter barnen leka med saker även utanför det rum de tillhör och är en närvarande pedagog när det är dags för undan plockning. Vi försöker att barnen ska plocka undan efter sig när de lekt färdigt och innan de påbörjar ny lek.

Vårterminen 2018

Gråsparven fortsätter arbetet med läslyftet och börjar även denna termin involvera Undif i detta projekt. Undif står för undervisning i förskolan och är ett projekt från Malmö högskola som alla förskolor i Trelleborgs kommun ingår i. Denna termin handlar Undif om moraliska värderingar där barnen får upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Utifrån pedagogernas observationer i barngruppen har vi valt att byta böcker till "En kompisbok för de yngsta; Säg förlåt" av Linda Palm och Lisa Sollenberg och "Pinos bondgård" av Kenneth Andersson, Eva Pils och Agneta Norelid. Vi har valt dessa böcker på grund av att vi vill främja barns förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler och ömsesidig respekt för varandra. Vi finns närvarande i barnens lekar för att ge dem rätt verktyg att hantera konflikter. Vi pratar med barnen om vad som hänt och hur man kan fortsätta att leka med varandra. De äldre barnen har börjat att leka enkla rollekar med varandra där de fördelar rollerna mellan sig.

Vi har även sett att de yngre barnen har börjar att leka samlek med varandra i den lärande leken, och hur de samarbetar med varandra och delar med sig.

 

 

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

 

Höstterminen 2017

Ge dem mer tid att leka utan avbrott. Introducera nytt material efter barnens intresse. 

Vårterminen 2018

Vi fortsätter att vara närvarande pedagoger i barnens lekar och introducera nytt material till lekarna efterhand som barnen utvecklas. Vi pratar mycket med barnen att man får vänta på sin tur och att man delar med sig. Tanke om att börja att ha lekgrupper där 2-3 barn ingår. Genom detta får vi mer tid med barnen och att vi utvecklar deras lek med kamrater.

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
171124 180608
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: