👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla får åka med/Litteratur

Skapad 2017-11-24 09:21 i Viktoria förskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med boken " Alla får åka med"

Innehåll

Syfte:  stärka barnets befintliga språk samt utveckla nya ord och begrepp. Viktigt att vi pedagoger uppmuntrar och bekräftar det barnen redan vet och kan, samtidigt som vi ska utmana barnen ett steg längre.

Vi har valt boken för att det är en bok som är välkänd och populär hos barnen.

Så här arbetar vi: Vi har delat in barnen i tre grupper, efter ålder och språkförståelse. Vi använder oss av boken tillsammans med 3D-material. Vi visar även "alla får åka med" med våra digitala verktyg.

Vi projicerar berättelsen på väggen och dramatiserar sagan.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016