Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek

Skapad 2017-11-24 12:07 i Håksbergs förskola Ludvika
En språkleksplanering för barn 2-3 år gamla. Fokus på munmotorik och språkljud adekvata för åldern.
Förskola
Vi kommer i Stora Björn språkleka på samlingar och vid spontana tillfällen. Med ramsor, bilder, böcker, språkpåsar, sång och sagor kommer vi träna munmotorik och språkljud ett lekfullt sätt.

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

Vad är intressant för barnen? Utifrån vad barnen gör och säger samt reflektera utifrån detta.

Barnen visar stort intresse för sånger, ramsor, sagor och tecken som stöd. De tar gärna fram böcker, sångkort och vill skanna våra qr-koder, som kan vara sagor, sånger eller ramsor. Vi har alfabetet med tecken uppsatt i lekhallen samt tecken för färgerna uppsatta vid skapanderummet. Vi ser att barnen visar intresse för dessa.

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå?

Barnen i gruppen vill gärna uttrycka och berätta med ord och tecken. De bjuder in till sång såväl i samling som i lek inne och ute. Barnen visar stort intresse för nya ord och vill gärna veta tecknet för orden.

Var befinner vi oss nu? Vad kan vi utveckla och hur?

Vi har samlingar med sång och ramsor varje vecka. Vi har månadens ramsa, samt att vi fortsätter våra ”gamla” ramsor. Vi kan utveckla samlingarna med språkpåsar som innehåller konkret material att benämna och prata om. Barnen kommer med egna sånger och ramsor de kan hemifrån. Barnen är intresserade av sagor och frågar efter saga, därför kommer vi välja någon saga under planeringen. Vi kommer utmana barnen munmotoriskt genom ramsor, skapande och lek.

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Varför har vi valt denna aktivitet eller detta temaarbete?

Vi vill att barnen fortsätter utveckla sin språkliga förmåga och har ett lustfullt förhållningssätt till sånger, ramsor, tecken som stöd och språket.

Hur gör vi?

Metod

Hur förbereder vi barnen?

Genom att ha särskilda samlingar för språklek gör vi det till ett återkommande inslag som blir bekant för barnen.

Hur utmanar vi barnen?

Genom att vi tillför nytt material som barnen får ha en tid kan vi utmana barnen att göra lekarna och orden till sina.

Hur inspirerar vi barnen?

Genom att vara med barnen och vara  aktivt delaktiga med dem inspirerar vi dem. Vi inspirerar också genom att tillföra nya sånger, ramsor och lekar.

Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifter"?

Vi kommer att låna språkpåsar som finns inköpta av specialpedagog. Dessa påsar innehåller blandat material som är riktade till språk och språkstimulerande arbetssätt. Sedan kommer vi ta fram sånger och återkommande ramsor.

 Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Vi kommer att använda oss av materialet i samlingar, men även erbjuda barnen detta i fria leken tillsammans med vuxen, om de vill.  Vi kommer ha kontinuerliga språksamlingar, en varje vecka. Vi kommer ha planeringen under vårterminen för att avsluta i slutet på maj.

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera? (via observationer, med kamera, iPad, film, text)

Med iPad ska vi ta kort och eventuellt filma våra samlingar. Fotografier kommer sättas upp på dokumentationstavlan samt finnas med i våra lek-och lärandebrev som skickas till hemmen via unikum.

Vad ska vi dokumentera?

Vi ska dokumentera samlingar och barnens deltagande. Vi tänker att man över tid kan se att barnens språk utvecklas. Vi kommer också dokumentera vilket material vi använder oss av. Ramsorna dokumenteras och läggs ut på Unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: