👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans ht 2017 åk 8

Skapad 2017-11-25 15:21 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Äntligen är det dags för ett nytt dansmoment!

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är att;

 • Utveckla din förmåga att utför olika rörelser i takt, rytm & sammanhang.
 • Utveckla din förmåga att planera och praktiskt genomföra en dans.

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedöma utefter:

 • hur väl du klarar av att anpassa dina rörelser i takt/rytm till musiken och dess sammanhang.

Arbetssätt

Under detta arbetsområde så kommer du tillsammans med dig grupp skapa en egen dans som förmedlar en känsla som ä kopplat till det tema som ni i gruppen valt. Fokus ska ligga på takt & rytm samt inlevelse. 

Arbetsgång (lektion):

 1. Tilldelning av grupper samt val av musik.
 2. Skapande av samt träning på dansen. 
 3. Fortsatt träning av dansen.
 4. Fortsatt träning och redovisning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Dans ht 2017 åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse & taktkänsla
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du klarar av att utföra av de olika stegen i takt/rytm till musiken. Du visar upp en viss säkerhet vid stegövergångar men har svårt att bibehålla takten. Du tar ut dina steg, markerar dina rörelser och dansar med inlevelse på ett till viss del välfungerande sätt utifrån aktivitetens sammanhang.
Du klarar av att utföra merparten av de olika stegen av i takt/rytm till musiken. Du visar upp en relativt stor säkerhet vid stegövergångar och klarar oftast av att byta steg utan att tappa takten. Du tar ut dina steg, markerar dina rörelser och dansar med inlevelse på ett relativt välfungerande sätt utifrån aktivitetens sammanhang.
Du klarar av att utföra samtliga steg i takt/rytm till musiken. Du visar upp en stor säkerhet vid stegövergångar och utför dessa utan att tappa takten. Du tar ut dina steg, markerar dina rörelser och dansar med inlevelse på ett välfungerande sätt. utifrån aktivitetens sammanhang.