Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism, v 15-.20 klass 4, 2018

Skapad 2017-11-26 19:58 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola 4 Fysik Teknik
Vi kommer att läsa om och arbeta praktiskt med magneter och hur man använder dem i olika sammanhang. Vi provar oss fram vilka egenskaper magneter har och funderar på hur de kan användas. Vi lär oss att genomföra experiment, ställa hypoteser och dra slutsatser.

Innehåll

Frågeställningar som ska kunna besvaras

Vilka egenskaper har magneter?
Vad används magneter till?
Vad är en magnet?
Vad är en elektromagnet?
Vad är ett magnetfält?
Hur fungerar en kompass?
Hur genomför jag enkla experiment?
Hur dokumenterar jag mitt experiment?
Vad är en hypotes?
Vad är en slutsats?

Bedömning

 1. Hur väl du kan förklara, berätta och beskriva om magneters egenskaper och vad de används till.
 2. Hur väl du kan dokumentera ett experiment. Du kan också muntligt få berätta om dina slutsatser om arbetsområdet magnetism.
 3.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Tk
Fysik

Kunskapskrav

E
C
A
FÖRMÅGA
Genomföra systematiska undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även (...) går att arbeta systematiskt utifrån.
bidra till att formulera enkla frågeställningar som det
formulera enkla frågeställningar som det efter någon bearbetning
att formulera enkla frågeställningar som det
metakognitiv
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och (...)sätt.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
hantera information
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då (...) resonemang om likheter och skillnader och...
enkla
utvecklade
välutvecklade
analys
... vad de kan bero på samt (...) som kan förbättra undersökningen.
bidrar till att ge förslag
ger förslag som efter någon bearbetning
ger förslag
analys
Dessutom gör eleven (...) dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
enkla
utvecklade
välutvecklade
kommunikativ
Beskriva och förklara samband
Eleven har (...) kunskaper om fysikaliska fenomen...
grundläggande
goda
mycket goda
ämnes
... och visar det genom att (...) användning av fysikens begrepp.
ge exempel på och beskriva dessa med viss
förklara och visa på samband med relativt god
förklara och visa på samband med relativt god
analys
i vardagslivet
I (...) underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
analys
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: