👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd matematik år 1

Skapad 2017-11-27 08:50 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
Mallen baseras på det obligatoriska bedömningsstödet i matematik för HT årskurs 1.

Innehåll

Nedan går att se de framsteg som eleven gjort.

Matriser

Ma
Bedömningsstöd år 1

Talraden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talraden 1
Eleven kan räkna till 25.
Eleven kan räkna till 50.
Eleven kan räkna till 115.
Talraden 2
Börja räkna på specifikt tal.
Eleven kan börja på 3 och räkna till 12
Eleven kan börja på 9 och räkna till 20.
Eleven kan börja på 26 och räkna till 80.
Talraden 3
Räkna ned från specifikt tal.
Eleven kan räkna ner från 5.
Eleven kan räkna ner från 10.
Eleven kan räkna ner från 20.
Talraden 4
Ange 1 fler
Ange 1 fler inom talområdet 1-5.
Ange 1 fler inom talområdet 1-10.
Ange 1 fler inom talområdet 1-100.
Talraden 5
Ange 1 färre
Ange 1 färre inom talområdet 1-5.
Ange 1 färre inom talområdet 1-10.
Ange 1 färre inom talområdet 1-100.
Antalskonstans
Eleven kan jämföra antalet i två mängder och avgöra vilken som innehåller flest. Eleven kan se att antal inte hänger samman med föremålets storlek.
Eleven vet att antalet inte är beroende av hur föremål är placerade.
Subitisering/Uppskattning
Eleven kan snabbt uppfatta ett mindre antal. "Eleven avläser talen 3 och 4 på tärning"
"Eleven avläser talen 5 och 6 på tärning"
Eleverna kan snabbt, uppskatta en större mängd.
Namnge tal
Kan namnge tal inom 1-6.
Kan namnge tal inom 1-10.
Kan namnge tiotal inom 1-100. Eleven kan namnge talen inom 11-20
Fler/färre
Eleven kan utifrån att se 3 föremål säga hur många det är om man har 2 fler och 1 färre.
Eleven kan utifrån att se 6 föremål säga hur många det är om man har 2 fler och 1 färre.
Eleven kan utifrån att se 13 föremål säga hur många det är om man har 3 fler och 3 färre.
Uppdelning av tal
Eleven kan med hjälp av konkret material dela upp tal.
Eleven visar att den kan dela upp 5 saker.
Eleven visar att den kan dela upp 5 saker på olika sätt.
Eleven visar på en generell förmåga att dela upp tal inom talområdet 7-10, och har automatiserat talfakta.
Hälten och dubbelt
Eleven kan dela 4 föremål lika.
Eleven kan dela 8 föremål lika. Eleven kan hälften inom 2-10
Eleven kan hälften och dubbelt inom 2-14. Eleven visar en mer generelförmåga att använda dessa kunskaper till att lösa frågor.