👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 3A kap 4

Skapad 2017-11-27 10:17 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Vi bekantar oss med begreppen omkrets och area.

Innehåll

Under detta arbetsområdet kommer vi repetera:

 • avrunda tal till närmsta tiotal
 • huvudräkning 0-20 subtraktion 
 • skriftlig uppställning med subtraktion där vi behöver låna
 • problemlösning (uträkning och svar)

Vi kommer att arbeta med följande nya moment:

 • omkrets
 • area
 • rimlighetsbedömning av svar

Efter avslutat kapitel är målet att du ska kunna:

 • veta skillnaden på omkrets och area
 • räkna ut omkrets
 • räkna ut area
 • göra beräkningar i subtraktion med hjälp av skriftlig uppställning
 • avrunda tal till närmsta tiotal
 • avgöra om ditt svar är rimligt

Efter avslutat kapitel kommer vi göra en diagnos. Diagnosen avgör vad som eleven behöver repetera och vilka moment man är redo för utmaning.