Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - Lärande lek Koltrasten

Skapad 2017-11-27 14:55 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Nivå 5

Pedagoger finns närvarande i barnens fria lärande lek, för att stötta och vidareutveckla barnet/barnens behov och utveckling.

 

Vårterminen 2018

Nivå 5

Vi upplever att barngruppen har blivit bättre på att leka genom att halva barngruppen har gått ut och den andra halvan varit inne tillsammans med två pedagoger. Pedagogerna har hjälpt barnen att komma igång med leken och varit närvarande på golvet för att stötta och utveckla barnens fria lärande lek.

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

 

Höstterminen 2017

* Uppmuntra till fantasilek och samspelslekar.

* Fortsätta att vara närvarande pedagoger i barnens fria lärande lek.

 

Vårterminen 2018

Nivå 5

Vi kommer fortsätta med att utveckla den fria lärande leken på samma sätt som tidigare men även att koppla in forskning som bygger på hurvida den fria lärande leken utvecklar barnen i deras lek.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
2018 06 12
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: