Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnenas små byggstenar

Skapad 2017-11-27 15:19 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Du ska få en förståelse för vad du och resten av universum är uppbyggt av.

Innehåll

 

Mål

• Veta vad en atom är

• Ha en uppfattning om hur små atomer är

• Veta vad en molekyl är

• Veta vad ett grundämne är

• Veta ungefär hur många grundämnen som finns

• Veta hur grundämnen delas in i två huvudgrupper

• Veta vad en kemisk förening är

• Känna till saker om några grundämnen

• Känna till saker om några kemiska föreningar

 

• Kunna använda formler och molekylmodeller för att beskriva enkla molekyler

• Veta något om äldre tiders syn på hur ämnen är uppbyggda

• Veta något om hur vi idag anser ämnen vara uppbyggda

• Kunna ge exempel på hur felaktiga teorier påverkat oss

• Förstå att allt levande är mycket komplext uppbyggt av ett ofattbart stort antal atomer

 

Ni kommer att arbeta med gemensamma genomgångar, inlämningsuppgifter, instuderingsfrågor, laborationer och laborationsrapporter.

Uppgifter

 • Molekylmodell

 • Vilka ämnen innehåller kol?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: