👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande och myter

Skapad 2017-11-27 15:29 i Apelskolan Falkenberg
LPP för ht 2017
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
LPP HT 2017

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

 • Vi lär oss om berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften 
 • Vi lär oss om berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 
 • Vi lär oss om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan, samt berättelser om äldre tiders naturvetenskap.
 • Vi lär oss om berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
 •  

Arbetsformer

 • Vi kommer att få lyssna till berättelser.
 • Vi kommer att få prata om texter. 
 • Vi kommer att skriva och läsa.
 • Vi kommer att se på film och studera bilder. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3