👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Matematik läsår 2017/2018 åk9

Skapad 2017-11-28 01:00 i Rydsbergsskolan Lerum
Resultatprofil
Grundskola 9 Matematik
Resultatprofil över hur eleven klarat provets olika delar. Nedan följer matriser som på ett överskådligt sätt visar var eleven befinner sig i förhållande till kunskapskraven. Dock är inga exakta poäng utskrivna utan här visas var eleven plockat poäng och var eleven ligger betygsmässigt. Ersättningsbetyg på del B, C, D

Innehåll

Matriser

Ma
Resultatmatris

Delprov

Eleven kan ha fått 1p upp till maxp i de rutor som är markerade.
E-poäng
C-poäng
A-poäng
Ej gjort provet
alternativt 0p
A
Muntligt delprov
max 5p
max 5p
max 5p
B
max 10p
max 9p
max 4p
C
max 5p
max 4p
max 5p
D
max 16p
max 17p
max 7p
Totalsumma
Maxsumma för delprov BCD 77p
31p ej A
30 p ej A
16 p ej A

Ma
Delprov A

Delprov A - muntligt delprov

E
C
A
Metod
1p
1p
1p
Begrepp och Problemlösning
1p
1p
1p
Resonemang
1p
1p
1p
Resonemang
1p
1p
1p
Kommunikation
1p
1p
1p

Ma
Sammanställning

Sammanställning av delprov B, C, D, E

ProvbetygF
ProvbetygE
ProvbetygD
ProvbetygC
ProvbetygB
ProvbetygA
Totalpoäng
Når inte upp till 18p
Minst 18p
Minst 31p
Minst 42p
Minst 55p
Minst 62p
Nivåkrav för C
Varav minst 9p på lägst nivå C
Varav minst 16p på lägst nivå C
Varav minst 16p på lägst nivå C
Varav minst 16p på lägst nivå C
Nivåkrav för A
Varav minst 5p på lägst nivå A
Varav minst 9p på lägst nivå A

Ma
Delprov C

E
C
A
Metod
2p
1p
1p
Problemlösning
1p
1p
1p
Begrepp
1p
1p
1p
Resonemang
1p
Kommunikation
1p
1p
1p