👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala, läsa och skriva, årskurs 3 2017-18

Skapad 2017-11-28 09:38 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Modersmål, årskurs 3. Ungerska
Grundskola 3 Modersmål
Vi kommer att läsa och skriva på väldigt många olika sätt. Du kommer att lyssna på högläsning, titta på korta filmer, bearbeta innehållet genom diskussioner, rollspel, och skirvande.

Innehåll

Innehåll och arbetssätt

Muntligt berättande:

Bilder av berättelse, bildserier: ordna bilderna och berätta historien.

Lyssna på, återberätta och bearbeta texter, berättelser, sagor och berättade dikter, film. (Lärarens uppläsning, tecknade filmer.)

Rollspel med utgångpunk av lästa berättelser.

Samtal och diskussioner med koppling av lästa texter.

Rita bild till berättelsen, skriv korta meningar på din bild.

Rim

Sånger – eleven ska lära sig några av dem.

Lyssna på dikter med musik.

Artighetformer: du, ni

 

Strategier för att skriva olika typ av texter:

Textens struktur: Inledning, problem, lösning, avslutning ( om eleven INTE är grupperade med yngre elever)

Sakprosa: Gör faktabok (din familj, kroppen, ansiktet, djur, frukt, grönsaker fåglar, blommor, klädesplagg, blommor eller enligt elevernas val).

Faktatexter om Ungern, Karta: Ungern och Europa Rita karta om Ungern, É, D,K, Ny,

Intervjua din kompis/mamma/pappa, skriv om dem.

Berättande text: Bildserier: ordna bilderna och berätta historien. Skriv historien.

Vad säger karaktärerna i historien? Skriv i pratbubblorna. På pappret eller Appen Book creator.

Återgivande text: skriv om jullov, din födelsedag. Skriv dagbok.

Skriva brev, julhälsing.

 

Strategier för att förstå och tolka olika typer av text.

Läsa berättande och poetiska och faktatexter för barn, läsförståelsefrågor.

Läsa barnböcker, kapitelböcker

Skriva brev, julhälsing.

Interpunktion, stora och små bokstaver, stavningsregler för vanligt förekommande ord.

Lättlästa läsförståelse texter om Sankt Nikolaus och jul och påsk.

Traditioner och högtider:

Nationaldagar,

Jul- och påskfirandet under advent läsa, prata, sjunga, lyssna på musik och pussla till koppling till jul.

Påsk

Tittat på karta om Ungern. ( ev: hitta din mormors hus på Google Earth)

 

Grammatik:

Alfabet i jämförelse med svenska alfabet.

Vokaler och konsonanter.

Interpunktion, stora och små bokstäver.

Ordbok

Veckodagar.

Klockan. Hela och halvtimmar Veckodagar.

Kalender

Månaderna. Datum. Födelsedagar i din familj

Läromedel

OFI kísérleti tankönyvek, 2. osztály

Lättlästa böcker som jag lånar ut

Janikovszky Éva: Ha én felnött volnék, Velem mindig történik valami, Már megint

Nyíri Istvánné: Szövegértés fejlesztö gyakorlatok (som läxor)

Bartos Erika: Bogyó és Babóca, Anna Peti Gergö, Versek

 

 

 

 

 

Mål för elev

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Bedömningsmatris i modersmål 1-3 VT16

Läsa
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Skriva
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. Du använder stor bokstav, mellanrum och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion.
Tala och samtala
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar. Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag. Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Lyssna och förstå
Du förstår en enkel saga.
Du följer en längre dialog som berör ämnen i din egen vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ungerska gåtor och sagor.
Du känner till och återberättar själv en ungersk saga .
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till ungerska traditioner .
Språkbruk
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du uttrycker (sig sina) känslor och åsikter med flera ord. Du börjar använda adjektiv.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt. Du börjar använda adverb.
Kultur och samhälle
Du berättar om några ungerska högtider/traditioner. Du sjunger enkla sånger på ungerska. Du känner igen Ungern i en kartbok.
Du gör enkla jämförelser av ungerska högtider/traditioner med svenska förhållanden.
Du pekar ut Ungern i en kartbok.