Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Armband - Samarbete mellan trä-, metall- och textilslöjd

Skapad 2017-11-28 10:10 i Valsätraskolan Uppsala
Armband
Grundskola 8 Slöjd
Du designar och tillverkar ett eget personligt armband genom att kombinera trä och metall med textila material.

Innehåll

Armbandsprojekt

Du ska tillverka ett armband med egen formgivning i de material du vill men du ska kombinera material och tekniker från båda slöjdarterna. Det är viktigt att du planerar ditt arbete ordentligt och visar oss lärare innan du börjar arbeta.

I arbetet med armbandet ingår:

Planering: Du skissar minst tre förslag och väljer material.

Diskutera dina förslag med en bordsgranne och välj den skiss du ska jobba med.

Skapa en ny lärlogg på Unikum för det här arbetet där du infogar en bild med din skiss och de material som du ska använda.

Dokumentera ditt arbete i loggen vid varje lektionstillfälle och lägg dessutom till fler bilder.

 

Veckoplanering: för totalt 10 veckors arbete:

Lektionstillfälle 1-2: introduktion och uppstart av arbetet, Lektionerna bedrivs på textilslöjden. Du skissar, väljer material och tekniker du ska använda dig av ex. bas, låsning, sömmar, metall och trädetaljer osv. Du startar också din lärlogg. Din lärare har en individuell genomgång av din planering och lärlogg.

Lektionstillfälle 3-ca 10: arbeta med projektet och avsluta med en utvärdering..

Arbetet kommer att pågå t.o.m vecka 43.

När armbandet är klart fortsätter du med dina tidigare projekt.

När armbandet är klart kommer det att hamna på en allmän utställning.

 

Vi ser fram emot att se era fantastiska armband och förväntar oss att alla är klara i tid med alla årskurs 8 projekt.

Stöd till dokumentationen 

 

Dokumentation:      Mitt slöjdföremål 

Idé: 

Jag har valt att göra ...  

Inspiration till min design fick jag från… 

  

Planering: 

Skriv/berätta om hur du planerar genomföra din idé. Fota av din skiss, du kan kommentera varje bild. Berätta om vilka material du valt, storlek och så vidare. Motivera dina val. 

  

Genomförande: 

Beskriv fortlöpande vad du hunnit göra. 

Lägg till bilder som visar ditt föremål under arbetets gång. 

Använd ämnesspecifika ord. Motivera dina val. Berätta varför du väljer att göra som du gör. 

  

Utvärdering: 

Fota av ditt färdiga föremål och lägg in det i Unikum. 

 

Beskriv vad ditt föremål uttrycker, vad du lärt dig under arbetets gång, beskriv problem som har uppstått och hur du löst dem, vad du tycker om ditt slöjdföremål och varför. Beskriv också om du skulle göra om arbetet, är det något du skulle ändra på? 

  

 

Lycka till!

Ann-Charlotte, Erika, Claes och Nina

Uppgifter

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd lgr11 åk7-9

Förmåga
E
C
A
Slöjdföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Ett exempel att du på ett utvecklat sätt kombinerar flera material så att ett nytt uttryck uppstår
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: