Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2017-11-28 10:44 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Fysik

"Not only does a smile cost less than electricity, it also brightens your day." -Unknown

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Både i naturen och samhället finns det mycket som har med elektricitet att göra. Det kan vara saker som åskan eller stötar man får när man tar i bilhandtaget. Alla har vi nytta av elektricitet i vardagslivet. Därför är det viktigt att känna till ord och begrepp, risker samt hur saker och ting hänger ihop inom området. 

Undervisning och arbetsformer

Ni kommer

 • se film om elektricitet 
 • läsa olika typer av texter
 • få kunskap om aktuella ord och begrepp 
 • utföra experiment
 • diskutera och samtala kring risker med elektricitet 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • utföra och redovisa experiment
 • att förstå och använda dig av aktuella ord och begrepp
 • förstå risker med elektricitet 

Detta gör jag 

 • fortlöpande i samband med samtal och diskussioner 
 • genom dina redovisningar och experiment 
 • i samband med en avslutande bedömningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: