Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig matematik

Skapad 2017-11-28 11:36 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Visa kunskap om matematiska begrepp och samband Visa kunskap om hur du löser matematiska problem Visa hur du resonerar Visa kunskap hur du redovisar uppgifter och vilket matematiskt språk du använder.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Nationella prov matematik Muntligt

Muntligt

F
E
C
A
Begrepp 1
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Visar kunskap om tal i decimalform vid jämförelser eller avläsning.
Visar goda kunskaper om tal i decimalform vid tolkning av gradering.
Begrepp 2
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Tolkar och beskriver någon av graferna i tabellerna.
Tolkar och beskriver hur grafers lutning kopplas till priset på bollar (uppgift 18-22).
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Drar någon slutsats om punkter i diagram 2 genom att relatera till bollars egenskaper och tar hänsyn till minst en axel.
Drar slutsatser om punkter i diagram 2 genom att relatera punkters placering med bollars egenskaper och tar hänsyn till båda axlarna.
Drar slutsatser om eller beskriver grafens förändring när y-axelns storhet förändras (uppgift 18-22).
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
För enkla resonemang kring tal i decimalform eller kring diagram 2
För utvecklade resonemang kring gradering av axlar eller kring diagram 2 eller kring tolkning av grafer.
För välutvecklade resonemang vid tolkning av olika grafer eller vid jämförelse av prissättning som styckpris och totalpris.
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Bidrar med någon fråga eller kommenterar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
Bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
Vidareutvecklar och fördjupar egna och andras argument och resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovising. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Uttrycker sig med ett enkelt matematiskt språk, tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk, tankegången är lätt att följa.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett lämpligt och korrekt matematiskt språk. Tankegången är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: