👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och decimaltal åk 5 VT19

Skapad 2017-11-28 14:03 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte
I det här området kommer du att träna på:
- Begreppen bråk och tal i bråkform.
- Begreppen procent och tal i procentform.
- Begreppen decimal och tal i decimalform.
- Samband mellan bråk, procent och decimaltal.
- Skriva tal i bråk-, procent- och decimalform. 
- Förstå vad 100% innebär och tal i procentform som ofta används i vardagen.

Centralt innehåll / Ämnesinnehåll
Du ska lära dig:

- Växla mellan procentform, decimalform och bråkform.
- Visa, använda och uttrycka  kunskaper om att tal kan uttryckas på olika sätt i bråkform, procentform och decimalform.
- Visa samband mellan andel, del och helhet.


Undervisning / Metoder
Metoder som används i undervisningen:
- Du kommer under ett antal lektioner undervisas teoretiskt, praktiskt, i grupp och enskilt.

Bedömning och redovisning
Metoder för bedömning:
- Dina kunskaper kommer bedömas löpande under lektionssammanhang samt genom ett teoretiskt förhör av området. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6