Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla får åka med Planering Förskolor i Hudiksvalls kommun

Skapad 2017-11-28 17:47 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Vårt mål är att Träna samspel, kommunikation och sätta sig in i andra människors situation. Vi kommer att arbeta med boken Alla får åka med.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Alla får åka med

Tidsperiod: Hösten 2017 och våren 2018

Förskolans namn: Björkbergs förskola

Grupp: Giraffen

Barnens ålder: 2 - 5 år

År och datum: 20171114

Planeringen Upprättad av: MarieS, Birgitta, MarieA

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Läsa boken

- Uppleva sagopåsar, en med stora och en med små figurer

- Uppleva sagan i storbild

-Dramatisera sagan

-Rita egna bilder till sagan

-Använda olika tekniker för att visa sagan i lärmiljön

-utveckla sagan

 
 

Vilka målområden i läroplanen berörs?
-Se kopplingar till lpfö 98 nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-Träna samspel, kommunikation och sätta sig in i andra människors situation

- Namn på djur

- Lyssna och återberätta

- Hur kan alla få vara med?
- Sånger och ramsor kopplade till temat
-Stödtecken

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp?

-Genom att vi utgår från sagan.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

-vi utgår ifrån barnens intressen och behov

-Dokumentera gruppen

Hur görs barnen delaktiga?

-Genom att lyssna och se vad barnen är intresserade av

-Samtal i mindre grupper så att alla får komma till tals

Vem är ansvarig?
-Arbetslaget

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Dokumentationsmall 3 och TRAS

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-ja, barnen har visat ett intresse för sagan och dess budskap.Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Bilen, sagopåsarna, boken,handdockor, väggdokumentationen, inplastade bilder och foton, tillgängliga på barnens nivå och samtal spontant och i samlingar. Temaavslutningen valde barnen ut vilka sånger och ramsor de ville framföra.

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Barnen visade ett intresse för sagan eftersom den lästes ofta och sågs på film, både i planerade samlingar och spontant utifrån barnens och pedagogernas initiativ under en lång period. Barnen fick möjlighet till att implementera och leka sagan på många olika sätt i samspel med varandra. I samtalen, leken och skapandet hör och ser vi att barnen hjälper varandra, De har även visat ett intresse för annan litteratur i ämnet. som tex. kompisböckerna. I boksamtalen har barnen mött nya ord, känslouttryck och dilemman. de flesta barnen har målat något som de tyckte om ur boken och gjort egna reflektioner. En temahörna på avdelningen inspirerade till lek.

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Eftersom barnen visade intresse för lastbilen så tänker vi att ett tema med fordon skulle passa.
Vi väntar till augusti för att se vad barnen är intresserade av.


Utvärderingen gjordes av:

 Birgitta, MarieS, MarieA

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: