👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutiner vid ingång

Skapad 2017-11-28 20:50 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Mall för pedagogisk planering för avd Mira, förskolan Luna
Förskola
Vi vill ge trygga ramar vid övergången utelek/ingång/innelek

Innehåll

Syfte

Barnen skall känna sig trygga när de kommer in.

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Delmål utifrån läroplansmålet

Barnen skall "landa" i/komma igång med en lek/aktivitet/fruktstund när de kommit in.

Aktiviteter

Barnen delas in i fyra fasta grupper, som har sin hyllplats så långt ifrån varandra som möjligt, för att skapa största möjliga fysiska utrymme i hallen.

Barnen förväntas klä av sig och hänga upp sina kläder, gå på toaletten, tvätta händerna, gå till anvisat rum och där starta upp en lek/aktivitet/äta frukt efter instruktion från pedagogen. De får den hjälp de behöver.

Hur gör vi?

Grupp 1 går in med pedagog 1, som hjälper till med avklädning, påminner om toalettbesök och handtvätt, anvisar rum (arbetsrummet) och aktivitet och följer med barnen till anvisat rum.

Grupp 2 går in med pedagog 2, som hjälper till med avklädning, påminner om toalettbesök och handtvätt, anvisar rum (arbetsrummet) och aktivitet och slussar in barnen till pedagog 1 i anvisat rum.

Grupp 3 går in och möts i hallen av pedagog 2, som hjälper till med avklädning, påminner om toalettbesök och handtvätt, anvisar rum (fantasisrummet) och aktivitet och följer med barnen till anvisat rum.

Grupp 4 går in med pedagog 3, som hjälper till med avklädning, påminner om toalettbesök och handtvätt, anvisar rum (fantasirummet) och aktivitet och slussar in barnen till pedagog 2 i anvisat rum.

Pedagog 3 går sedan i som förstärkning/avlöser kollega där det behövs.

Reflektion

En gång i veckan i Unikum

Uppföljning

Koppla samman den dokumentation som visar på att ni arbetat med syftet och strävansmålen

Analys 

Beskriv ett nuläge, vad under arbetets gång har påverkat resultatet vi ser, jämför det vi ser bland olika grupper t.ex. stora och små barn, pojkar och flickor t.ex, hur utvecklar vi verksamheten vidare, vad blir nästa steg?

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016