👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2017-11-29 08:30 i Broddetorpsskolan Falköping
Grundskola 4 – 6 Fysik
Elektricitet används till många olika saker och den finns överallt omkring oss. Den får lampan att lysa, maten att koka, TV:n att fungera, laddar din mobil och mycket mer... Men all elektricitet går inte i sladdar. Det finns el både i elektriska ålar och i åskan.

Innehåll

Elektricitet

Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. I arbetet om elektricitet ska eleverna få lära sig:

 • Skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström.
 • Att elektronerna finns ytterst i atomen.
 • Att de negativt laddade elektronerna dras till de positva protonerna.
 • Vad är en blixt?
 • Hur glödlampan och LED-lampan fungerar.
 • Hur en strömbrytare fungerar.
 • Vilka ämnen som leder elektrisk ström.
 • Om serie- och parallellkoppling
 • Om risker med elektricitet.

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt med att koppla med elektriska komponenter ("Elektriska lådan", Dalénium)
 • Vi kommer att ha enskilda/gemensamma övningar och laborationer.
 • Vi kommer att se på film som hjälper till att förklara innebörden av elektricitet.
 • Vi kommer att arbeta i läromedlet "Boken om fysik och kemi" (Hans Persson).

Begrepp som vi ska lära oss

 • Elektrisk ström
 • Statisk elektricitet
 • Plus och minus poler
 • Parallellkoppling och seriekoppling
 • Elektroner 
 • Öppen och sluten strömkrets
 • Strömbrytare
 • Spänning

Undervisningens innehåll:

 • eleven ska ha kännedom om hur elektriska kretsar ska kopplas,
 • eleven ska ha kännedom om vilka ämnen som leder elektrisk ström,
 • eleven ska veta hur man handskas med elektriska föremål utan att bli skadad.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6