👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- Hållfast konstruktion

Skapad 2017-11-29 08:55 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Utifrån tankekartan kring Teknik ser vi till tekniska uppfinningars uppkomst och tillkomst; behov-funktion-konstruktion/design-produktion-marknadsföring.
Grundskola 5 Teknik
Vi fördjupar oss i hållfasta och stabila konstruktioner där vi bygger broar med papper för att sedan bygga det av spaghetti. Därefter testar i broarna och diskuterar vad det betyder att något är hållfast.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska utveckla dina kunskaper i att: 

Kunna beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Kunna genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller

Under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord

Arbetssätt

Vi tittar på vanliga material och deras egenskaper samt hur de används i hållfasta och stabila konstruktioner ex. hus och broar.

Vi kommer att arbeta praktiskt med att bygga hållfasta och stabila konstruktioner. Du kommer att få arbeta själv och med kompisar.

Vi kommer även att använda olika litteratur, diskutera och titta på film. 

Bedömning:

 Du kommer att bedömas efter hur väl du...

Kan beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller. 

Kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt, under din arbetsprocess.

Kan dokumentera arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord. 

Du visar att du når målen genom att: 

Kunna ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner, hur de är uppbyggda och vilka material som används. 

Ha arbetat fram en hållbar bro.

 

Till dig som elev:

Texten som följer är riktad till eleven och bör därmed skrivas i en lättillgänglig form ("språket bör vara elevnära").

Arbetsområdet

Vi fördjupar oss i hållfasta och stabila konstruktioner där vi bygger broar med papper för att sedan bygga det av spaghetti. Därefter testar i broarna och diskuterar vad det betyder att något är hållfast.

 

Mål

Kunna ge exempel på vad som menas med hållfast konstruktion och ge exempel på vad som gör en konstruktion hållfast.

 

Arbetssätt

Ni ska i grupper bygga broar så att de blir så hållfasta som möjligt.

 

Redovisningsform

Vi testar våra broar för att se hur hållfasta de är. Vi kollar även vilka kunskaper ni har om olika konstruktionsformer.

 

Bedömning

 Du kommer att bedömas efter hur väl du...

Kan beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller. 

Kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt, under din arbetsprocess.

Kan dokumentera arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord. 

Du visar att du når målen genom att: 

Kunna ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner, hur de är uppbyggda och vilka material som används. 

Ha arbetat fram en hållbar bro.

 

Reflektion

Eleven ska reflektera över lärandeprocessen. Du kan ge eleven en "bank" med frågeställningar att reflektera över (reflektionerna lämnar eleverna tex i kommentarsrutan).

 
Matriser

Tk
Teknik åk 6

Förväntas nå målen i slutet av åk 6
E
C
A
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Jag kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Jag kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Jag kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings - och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Jag kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings - och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Jag kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings - och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Jag gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Jag gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.