👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA: Människokroppen

Skapad 2017-11-29 08:58 i Stadsskogenskolan Alingsås
Under detta tema kommer vi att arbeta med människokroppens delar och funktioner samt faktorer som påverkar vår hälsa.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Människokroppen är fantastisk och fascinerande! Vi ska utforska vilka delar och funktioner våra kroppar har (både inre och yttre) och på vilket sätt de fungerar så att vi kan växa och må bra.

Vi kommer också att titta närmare på olika faktorer som påverkar vår hälsa, alltså hur vi mår. Dessa faktorer är: mat, sömn, hygien, motion samt sociala relationer (vänskap och familj).

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde: Människokroppen

Syfte:

 

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde: Människokroppen

Visst är det spännande med våra kroppar!!! Under de kommande veckorna kommer du att få lära dig mer om människokroppens delar och funktioner samt olika faktorer som påverkar hur vi mår (mat, sömn, hygien, motion och vänner/familj).

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att: 

 • namnge människokroppens inre och yttre delar/organ samt förklara deras funktion (hur de fungerar i kroppen)
 • namnge kroppens fem sinnen och förklara hur vi använder oss av dem.
 • känna till och ge exempel på vad kroppen behöver för att må bra, utvecklas och växa inom följande faktorer: mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • diskutera bra matvanor, tillräckligt med sömn och vila, god hygien, regelbunden motion samt sociala relationer (vänner och familj) och hur de kan påverka din hälsa (för- och nackdelar).
 • med hjälp av bilder identifiera och namnge de viktigaste organen i kroppen samt ge en kort förklaring om deras mest grundläggande faktorer.
 • skriva en faktatext om något av kroppens organ.
 • genomföra ett experiment och dokumentera ditt resultat tillsammans med en klasskamrat.
 • genomföra en kort muntlig redovisning om t.ex. ett utfört experiment, faktorer som påverkar vår hälsa, våra sinnen eller något annat organ i kroppen.

 

 

Undervisning:

Du kommer att få lära dig om kroppen genom att:

 • delta i genomgångar, läsa/lyssna på faktatexter och se faktafilmer om människokroppens delar och dess funktioner samt om faktorer som påverkar vår hälsa (mat, sömn, hygien, motion, relationer).
 • studera olika typer av bilder på människokroppen (delar/helhet, insida/utsida) och sedan med hjälp av dessa och tydliga instruktioner utföra olika bilduppgifter med människokroppen.
 • utföra enkla experiment med din kropp (t.ex. andning, puls, sinnen) och dokumentera dessa, ni kommer också att få redovisa ert resultat för och göra jämförelser med era klasskamrater.

Stödstruktur: Experimenten genomförs i halvklass där du får arbeta tillsammans med en klasskamrat efter att jag/vi pedagoger har instruerat/demonstrerat. Vid de två-tre första tillfällena går vi också igenom hur en dokumentation av en naturvetenskaplig undersökning kan se ut och visar exempel på detta som du kan titta på när du skriver din egen, inför varje experiment repeteras detta muntligt.

 • i olika dramaövningar "experimentera" med röst, tonläge och kroppsspråk för att få kännedom om hur våra sinnen kan uppfatta olika nyanser i dessa
 • när vi har studerat och experimenterat med våra sinnen ska du få träna på att i text beskriva något av kroppens fem sinnen
 • skriva faktatexter om kroppen

Stödstruktur för skrivna texter: Först visar jag/vi pedagoger hur en text kan se ut, sedan gör vi en text gemensamt i klassen, sedan får du skriva tillsammans med en kompis (så att du känner dig säker) och till sist kommer du att få skriva texter på egen hand.

När du arbetar med faktatexter kommer du att få utgå ifrån rubriker som t.ex. namn, funktion, form, placering, delar... Meningar i en faktatext kan t.ex. se ut såhär: "Skelettet består av 206 ben och fungerar som en stomme för kroppen. Skelettet skyddar ömtåliga organ i vår kropp. Skelettbenen kan se olika ut och finns i hela kroppen."

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3