👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass

Skapad 2017-11-29 09:23 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
I förskoleklass arbetar vi med språklig medvetenhet. För att lära dig att läsa och skriva behöver du bli medveten om hur språket är uppbyggt. Det lär du dig mer om i förskoleklass.

Innehåll

Mål

 • Att öka den språkliga medvetenheten
 • Bli medveten om hur språket är uppbyggt
 • Främja läs- och skrivinlärning
 • Utveckla talspråket och den språkliga förståelsen

Vad ska vi lära oss?

Du ska ...

 
 
 • träna på hur bokstäverna låter och formas.
 • öva på att ljuda ihop bokstäverna
 •  upptäcka vad en bokstav, ord, mening och punkt är
 • lära dig förstå vad sagan eller texten handlar om

 

Du ska få:

 • lyssna på ljud och bli uppmärksam på hur de låter
 • träna dig på att lyssna efter språkljud t.ex första och sista ljudet i ett ord
 • öva dig på lässtrategier vid högläsningen. Då kommer du få bekanta dig med Spågumman, Frågeapan, Fröken Detektiv och Cowboy Jim.
 • träna på vårt skriftspråk genom t.ex. veckans bokstav, återberättande texter och faktatexter
 • öva dig på att använda tidsorden: idag, först, sedan, efter det och tillslut
 • träna på att återberätta i kronologisk ordning
 • öva på att hålla den "röda tråden" i samtal

Mitt lärande

Vad har jag lärt mig?

Du kommer få visa vad du lärt dig om:

 • bokstävernas form och namn
 • bokstävernas ljud
 • vad man ska tänka på när man skriver en mening(stor bokstav och punkt)
 • vad texten/sagan handlar om

Hur får du visa vad du kan?

 

 •  genom samtal 
 • i praktiska övningar enskilt och i grupp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3