Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass under hela läsåret

Skapad 2017-11-29 09:41 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
Under hela förskoleklassåret arbetar vi med medvetenhet kring språkljud och språkträning utifrån Bornholmsmodellen för att främja elevernas läs- och skrivinlärning.

Innehåll

Mål

 • Att öka den språkliga medvetenheten
 • Bli medveten om hur språket är uppbyggt
 • Ljuda bokstäver och ord
 • Främja läs- och skrivinlärning
 • Utveckla talspråket och den språkliga förståelsen

 

Vad ska vi lära oss?

Du ska:

 • träna på hur bokstäverna låter och formas.
 • träna på att rimma och förstå hur två ord rimmar.
 • träna på att öva på att ljuda ihop bokstäverna
 • upptäcka vad en bokstav, ord, mening och punkt är
 • lära dig förstå vad sagan eller texten handlar om

Språklekar utefter Bornolmsmodellen-Vägen till läsning (på följande sätt:)

 • lyssna på ljud och bli uppmärksam på hur de låter
 • träna dig på att lyssna efter språkljud t.ex första och sista ljudet i ett ord
 • öva dig på lässtrategier vid högläsningen. Då kommer du få bekanta dig med Spågumman, Frågeapan, Fröken Detektiv och Cowboy Jim (under vårterminen 2019)
 • träna på vårt skriftspråk genom t.ex. veckans bokstav, återberättande texter och faktatexter
 • träna på att återberätta i kronologisk ordning
 • öva på att hålla den "röda tråden" i samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: