👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2017-11-29 10:55 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Vilken uppfinning en tidsmaskin hade varit! Många människor drömmer om att få resa bakåt i tiden, se och uppleva händelser på nära håll istället för att bara läsa om det. Än så länge finns det inget fungerande transportmedel som kan ta oss tillbaka till 30-åriga kriget, häxjakter eller för att få prata med människorna på 1600-talet. I det här projektet får vi nöja oss med att med hjälp av böcker och film skapa oss en inre bild av en spännande tid i vår historia.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din

procedurförmåga

 • att använda och tolka olika historiska källor

kommunikativ förmåga

 • att resonera om  likheter och skillnader mellan olika sätt att se på historiska händelser och personer

analysförmåga

 • att kunna förklara orsaker och konsekvenser av olika samhällsförändringar

 

utveckla dina kunskaper om 

 • olika händelser och personer som levde under stormaktstiden

Arbetsområdet

Vi kommer att lära oss om hur det var i Sverige på  stormaktstiden och om några av de förändringar som några samhällsgrupper råkade ut för. Vi ska också prata om att olika händelser eller personer kan framställas på olika sätt i texter eller bilder beroende på vem som skapat dessa, när de skapats samt i vilket syfte.

Centrala begrepp 

Arbetssätt

 • lärarledda genomgångar/diskussioner
 • se på film och bearbeta innehållet
 • läsa och bearbeta texter både själva och tillsammans
 • arbeta med övningsblad

Detta kommer att bedömas...

Under vecka 51 kommer du i en skriftlig examination få visa din förmåga att

 • att använda och tolka historiska spår
 • resonera om likheter och skillnader mellan olika sätt att se på historiska händelser och personer
 • att förklara orsaker till och konsekvenser av historiska händelser från stormaktstiden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förklarar och resonerar
 • Hi  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan ange orsaker och konsekvenser till viktiga händelser under stormaktstiden.
Jag kan ange en orsak till och en konsekvens av viktiga händelser under stormaktstiden.
Jag kan förklara några orsaker till och konsekvenser av viktiga händelser under stormaktstiden.
Jag kan förklara på ett tydligt sätt flera orsaker till och konsekvenser av viktiga händelser under stormaktstiden.
Använder och resonerar
 • Hi  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan känna igen och tolka historiska källor.
Jag kan känna igen några historiska källor. Jag kan också tolka historiska källor och anger då minst en orsak till skillnader mellan olika sätt att se på händelser och personer från stormaktstiden.
Jag kan känna igen några historiska källor. Jag kan också tolka historiska källor och anger då minst en orsak till skillnader mellan olika sätt att se på händelser och personer från stormaktstiden. Jag använder ett exempel från källan för att förtydliga mitt resonemang.
Jag kan känna igen några historiska källor. Jag kan också tolka historiska källor och anger då minst två orsaker till skillnader mellan olika sätt att se på händelser och personer från stormaktstiden. Jag använder flera exempel från källan för att förtydliga mitt resonemang.