Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska bokjobb

Skapad 2017-11-29 13:22 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola F – 9
Läsa "Prinsessan och mördaren" Jobba med texten, göra sammanfattningar och analyser av det vi läser.

Innehåll

Syfte

* Kunna läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

* Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

* Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Konkretisering av mål

Du ska kunna visa läsförståelse genom att kunna skriva sammanfattningar av händelser.

Du ska kunna analysera texter genom att beskriva budskap och innebörder i verket.

Du ska kunna kombinera texter med andra estetiska uttryck, ex bilder.

Arbetssätt

Vi kommer läsa "Prinsessan och mördaren" och under tiden svara på frågor och skriva sammanfattningar av det vi läser. Vi kommer diskutera innehållsfrågor gemensamt och resonera om olika textavsnitt tillsammans. Vi kommer avsluta arbetet med en slutuppgift, där vi kommer beskriva vad boken handlar om, vilka budskap det finns och kombinera boken med valfri bild.

Bedömning

Jag kommer bedöma er utifrån matrisen nedan.

Matriser

Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Målen ej uppnådda
E
C
A
Sammanfatta
Genom att göra (...) sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven (...) läsförståelse.
enkla grundläggande
utvecklade relativt god
välutvecklade god
Koppla
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra (...) underbyggda resonemang om (...) i olika verk.
enkla och till viss del tydligt framträdande budskap
utvecklade och relativt väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med (...) språklig variation, (...) textbindning samt (...) fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativ god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Estetiskt
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett (...) fungerande sätt
i huvudsak
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Analysera text
Dessutom kan eleven ge (...) omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: