👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 - Taluppfattning

Skapad 2017-11-29 14:09 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Tal 0-10 Läromedel: Mattedetektiverna 1A
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med taluppfattning och siffrorna 0-9 och begrepp som "hälften & dubbelt", "större än & mindre än", "fler & färre" och ordningstal. Vi arbetar också med att konstruera enkla mönster. Vi arbetar med Lyckotal.

Innehåll

Taluppfattning

Undervisning

Undervisning syftar till att skapa förståelse om:

 • Talen 0-9 ramsräkna, sifferskrivning, talens ordning på tallinje och siffrornas betydelse i olika sammanhang.
 • Talkamrater.
 • Ordningstalen 1:a till 20:e
 • Dubbelt och hälften
 • Fler & färre
 • Större än & mindre än
 • addition & subtraktion

Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med en kompis eller i grupp med olika typer av uppgifter. I arbetsuppgifterna kommer du få öva din färdigheter genom att prata och diskutera, rita, förklara, skriva och arbeta med laborativt material. Vi kommer även att tillsammans i klassen och ha olika typer av genomgångar. Läromedlet vi bl.a. kommer att använda är Lyckotal.

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska eleven kunna:

 • räkna 0-20 framlänges och baklänges
 • Förstå och använda talen 0-9 i subtraktion och addition
 • ordningstalen 1:a till 20:e
 • dubbelt och hälften
 • Konstruera enkla mönster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3