Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kap 4 "Räkna med tal i decimalform"

Skapad 2017-11-29 14:15 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 5 Matematik
I vardagslivet behöver vi ofta använda oss av avrundningar och överslagsräkning. Vi möter också tal i decimalform t. ex priser, tider mm. Nu får du möjlighet lära dig om detta!

Innehåll

Arbetsområde:

Hur avrundas 43,257 till tiondelar? Hur kan du använda dig av överslagsräkning när du ska handla? Hur räknar man de fyra räknesätten med decimaltal? Detta är några av de moment du kommer att få träna på i detta arbetsområde!

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • avrunda tal i olika sammanhang.
 • metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten.
 • metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesättenmed tal idecimalform.
 • välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer.
 • förklara och motivera utifråndina kunskaper om begreppen i kapitlet: avrundning, överslagsräkning, närmevärde, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot.
 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 • avrunda tal i olika sammanhang.
 • använda metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten.
 • utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal idecimalform.
 • välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer.
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen: avrundning, överslagsräkning, närmevärde, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot.

 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • arbeta med problemlösning i par/grupp
 • spela spel
 • träna på "Mattemaskinen Liber"
 • arbete med uppgifter i "Beta-boken" kap. 4

I slutet av arbetsområdet får du göra en diagnos och ett test där du kan visa dina kunskaper.

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: