👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 2

Skapad 2017-11-29 14:30 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med Mattesafari 2a samt kompletterar med utematte,spel och laborativt material.
Grundskola 2 Matematik

Vi arbetar med Mattesafari 2A samt kompletterar med utematte, spel och laborativt material.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. (Lgr 11)

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi arbetar med följande under höstterminen:

 • Tal upp till 100.
 • Talet före och talet efter.
 • Hur tal är uppbyggda.
 • Dela upp tal i tiotal och ental.
 • Kvart över och kvart i på klockan.
 • Tio i och tio över på klockan.
 • Tjugo i och tjugo över på klockan.
 • Lära sig om minuter.
 • Mäta i centimeter.
 • Lära sig om meter.
 • Jämföra och mäta volym.
 • Liter och deciliter.
 • Använda gånger.
 • Tvåans tabell.
 • En halv, en tredjedel och en fjärdedel.
 • Kunna benämna olika geometriska figurer

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi har muntliga och laborativa genomgångar.

 • Färdighetsträning i matteboken (Mattesafari).
 • Mattespel, praktisk matte och utematte, då vi arbetar praktiskt med det som är aktuellt för tillfället.
 • Gemensamma räknesagor.
 • Spel och färdighetsträning på IPad

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Den här perioden arbetar vi en bit på väg för att nå följande krav för åk3:

Bedömning

Bedömningen av din förmåga kommer att ske fortlöpande. När du arbetar med färdighetsträningen i matteboken och när vi pratar matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3