👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's talk Australia

Skapad 2017-11-30 08:20 i Nolhagaskolan Alingsås
Happy 8 - Kap. 3 (Let's talk Australia). Vi ska jobba med Australien och lära oss mer om deras kultur, traditioner och natur.
Grundskola 8 Engelska
Australia is the dream continent for many youngsters. "Down Under" some things are quite different from Europe, and one is the weather at Christmas. Let's embark on a trip around Australia!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Syftet är att du ska kunna reflektera och förstå livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Du ska också kunna förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt kunna använda modern teknik som ett verktyg.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska jobba med kapitel 3 i läromedlet Happy 8 (textbok och övningsbok).

Först ska vi lära känna landet genom att titta på några korta videor och svara på några frågor samt genom att läsa några texter i textboken.

Vi kommer att jobba med detta projekt i sex veckor. Vi jobbar också med en enskild uppgift som berör Australien, kartkunskap samt faktafilm om Australien och dess historia. Vi avslutar med att eleverna arbetar självständigt med en resedagbok (enklare variant: ett vykort) som skall lämnas in under v. 47, men även presenteras muntligt.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din receptiva förmåga genom läs- och hörförståelse. Vi ska också bedöma språket i dina muntliga framträdanden, diskussioner i mindre grupper och dina skriftliga texter.

Det som kommer att bedömas är:

 • Det fullständiga arbetet när det är färdigt, huruvida alla de uppsatta delarna finns med; arbete med övningsbok, övningshäfte, grammatik övningar och resedagbok.
 • Det egna ansvaret för sitt projekt och att få det färdigt i tid.
 • Resedagbok (med fakta om Australien) bedöms utifrån grammatik, flyt i språket och hur mycket texten är egenproducerad.
 • Diskussioner. Det som bedöms är delaktighetspråkligt flyt och korrekthet.

Hur du får visa vad du kan:

Dina förmågor visar du fortlöpande på lektionstid samt genom inlämningsuppgifter.

Projektet "A trip to Australia" 

Hör- och läs-test

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Uppgifter

 • Australia - Engelska

 • Australia - Travel journal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska för år 7-9 - Australia

F
E
C
A
Lyssna - reception
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Lyssna - reception
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala - produktion, interaktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva - produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
Kultur - Vardagsliv, levnadssätt
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.