Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 7 - De abrahamitiska religionerna - Judendom, Kristendom och Islam

Skapad 2017-11-30 08:21 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi läser om judendom, kristendom och islam.

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

De abrahamitiska religionerna. Judendom, Kristendom och Islam.

2. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Det centrala innehållet styr vad vi ska fylla religionsundervisningen med, i detta arbetsområde ska vi behandla de abrahamitiska religionerna, alltså religionerna som utgår från abraham.

3. Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner och eget arbete med olika grad av styrda uppgifter.

4. Bedömning

Ni kommer visa vad ni lärt er i form av läxförhör, ett prov på arbetsområdet tisdag 13/3 samt muntliga diskussioner.

 

Sidor att träna på:

Judendom: 154-155, 161-163, 167-175, 180-183

Kristendom: 194, 196-200, 204-214, 224-225

Islam: 238-246, 248, 250-251, 254-256

samt anteckningarna från lektionsgenomgångar. (Dessa 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion år 7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Beskrivningar, samband, urkunder och religiösa handlingar
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonemang
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Etiska begrepp och modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: