👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan F-klass Mattemusik HT17/VT18

Skapad 2017-11-30 10:56 i Slottsjordsskolan Halmstad
Planering för ett ämnesintegrerat arbetsområde - Mattemusik.
Grundskola F Matematik Musik
Mattemusik är ett ämnesintegrerat arbetsområde där de kreativa förmågorna sammanlänkar det eleverna ska utveckla i musiken med matematiska begrepp och resonemang. Arbetsområdet arbetar vi i förskoleklassen med under hela året och ligger utspritt i schemat, samt under musiktimmen.

Innehåll

Mål

 • Ge eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska begrepp och resonemang tillsammans med sitt estetiska uttryck och skapande.

Syfte

 • För att eleverna ska få förutsättning att utvecklas i musik- och matematikämnet ska de känna till matematikområdena talraden, klockan, division, instrumetkunskap och begrepp som puls, kanon och enstämmigsång.

Nuläge

 • Eleverna har på en gruppnivå låga mattekunskaper i speciellt klockan, att räkna till högre tal, division m.m.
 • Majoriteten av eleverna gillar och är duktiga på att sjunga men behöver utvecklas i säkerheten att ta sig an nya låtar och att spela rytminstrument, ukulele, samt piano.

Förmågor

 • Använda matematiska begrepp och resonemang.
 • Skapande i musik och dans med olika material.
 • Pröva och ompröva idéer.
 • Tolka och samtal kring musiken.

Undervisning

 • Vi kommer arbeta med temat på olika sätt för att vi ska utveckla våra förmågor:
  • Visuellt:
   • Vi kommer studera bilder och filmklipp på klockan, former, siffror och koppla till våra sånger samt musiklekar. Bilder och filmklipp kommer även för de olika instrumenten.
  • Praktiskt:
   • Vi kommer göra lekar, rörelseaktiviteter, sjunga & instrumentspel.
  • Teoretiskt:
   • Vi kommer arbeta med mattetal, klockan m.m. skriftligt. Både via Smart Board & Ipads (Zcooly, skolplus.se), samt papper och matteboken "Mitt i prick".
   • I samband med detta kommer vi följa prick-prick och måla olika instrument.
 • Samtliga aktiviteter är anpassningsbara till de elever som behöver stöd samt utmaningar:
  • Det teoretiska går att göra på många nivåer, vilket justeras direkt på Smart Board, Ipads och genom olika stenciler.
  • Vid den visuella och praktiska inlärningen sker anpassningar mer löpande av pedagogen.

Förväntade effekter

 • Att eleverna ska hitta glädjen i det musikaliska uttrycket och skapandet i samband med en utveckling i matematikämnet.

Koppling till vetenskapliga teorier

 • Enligt Löfgren och Ebbelind (2010) behöver vi använda alla våra sinnen för att skapa meningsfull kunskap.
 • Deras definition av metoden är:  
  • "Mattemusik är ett aktivt arbetssätt som tydliggör barnens olika förmågor och fångar upp de barn som har svårt att tillgodogöra sig den mer stillasittande matematikpedagogiken. En del behöver så klart inte mattemusiken för matematikens skull - de skulle klara matten utmärkt ändå. Men för dem finns de andra vinster. Det kan vara det sociala samspelet eller musikaliska förmågor som tränas. För vissa barn är det avkoppling, för andra träning. För en del är det en chans att få skapa något själv, för någon annan är det en lek. Alla har något att hämta (2010: 5)."
 • Arbetssättet stämmer även bra överens med det sociokulturella perspektivet med Vygotskijs tankar kring att man lära sig i grupp och samverkan.

Dokumentation

 • Eleverna synliggör sitt lärande genom att pedagogerna eller de själva filmar diverse aktiviteter, lekar och sånger. Då kan pedagogen upptäcka utvecklingen.
 • Dokumentationen sker även vid insamlingen av de skriftliga uppgifterna, samt studerandet av resultatet på Zcooly eller skolplus.se

Referenser:

 • Löfgren Bitten & Ebbelind Andreas.(2010). Mattemusik - en metod för ämnesintegrerat lärande

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -