👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilda djur i Sverige

Skapad 2017-11-30 14:47 i Kullen Örebro
Vi lär oss om några vilda djur som finns i Sverige. Räv, björn, ekorre, igelkott, småkryp och skogsmus.
Förskola
Vi kommer arbeta med olika sätt för att upptäcka och lära oss om vilda djur. Vi kommer använda oss av skapande, sånger, böcker.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Det hela började en gång när vi gick till skogen och tittade efter småkryp. Efter det har intresset växt för våra svenska djur och för att se och lära sig om ännu fler djur i våra svenska skogar. Barnens intresse är att se djuren, få känna hur mycket de väger, hur stora/små de är, hur djuren lever/ bor i skogen, vad de äter och mycket mera.

MÅL

Målet är att barnen ska få en förståelse för vår natur och några djur, såsom småkryp, räv, björn, skogsmus och igelkott som lever i våra svenska skogar.

Att barnen kan veta hur olika djur ser ut, hur mycket de väger, hur många ungar de får, vad de äter. 

Vi vill också utveckla barnens språk och nyfikenhet på olika djur.

DOKUMENTATION

Vi använder ipaden och tar kort på barnen som vi lägger ut på vår blogg. Vi använder oss utav olika målartekniker när vi ritar och målar de olika djuren samt pratar om bilderna. Vi pratar om deras målningar och skriver ner på bilderna vad det förställer. Vi läser böcker om djuren. Vi sätter upp målningarna på väggen som föräldrarna blir inbjudna att titta på.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar detta vid terminens slut. Detta gör vi genom att göra en sammanfattning av vad barnen har lärt sig genom att göra ett litet häfte som barnen får ta hem. Där vi har bilder och lite text om vad vi gjort. 
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016