👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter

Skapad 2017-11-30 14:55 i Hästhagenskolan Lerum
Vi kommer att arbeta med nyheter. Vad är en nyhet, vad är det som gör det till en nyhet och hur går det till när nyheten sprids.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi möts hela tiden av nyheter. Det kan vara på tv, i telefonen, på sociala medier, i tidningen eller kanske på radion. Men vad är det som är en nyhet? Vilka är det som bestämmer att det blir en nyhet och hur ska vi veta att en nyhet är sann? Vi ska alltså lära oss att undersöka nyheter och förstå vad de handlar om i det här arbetsområdet.

Innehåll

Vi kommer att göra det här genom att:

Titta på hur nyheter kan se ut på olika sätt.

Tillsammans sammanfatta nyheter.

Sammanfatta en nyhet i mindre grupper.

Återskapa en nyhet.

Skapa en film.

Skriva en egen nyhet.

Uppgifter

 • Nyhetsreporter

 • Skriv en artikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3