👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lär dig koda

Skapad 2017-11-30 18:13 i Apelskolan Falkenberg
Ett arbetsområde om kodning. Vi använder oss av programmet Scratch och robotarna Dash & Dot.
Grundskola 4 – 6 Engelska Matematik Teknik Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om programmering eller kodning som det också kallas. Stora delar av vår vardag är idag uppbyggd av kod. Med koder menas digitala instruktioner på olika programspråk. När vi startar mikron, datorn, mobilen med mera tar vi del av den kod som någon annan har skapat och programmerat.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

I det här arbetsområdet ska du lära dig att programmera. Du kommer tillsammans med din klasskamrater arbeta i programmet Koda i skolan. Du kommer också få lära dig historia bakom kodning och dataspråk. 

Du ska lära dig;

 • Vad en kod är
 • Vad programmering är
 • Vem eller vilka som kom på det här med programmering
 • Hur man berättar för en dator/robot vad den ska göra
 • Grunderna i kodning
 • Grunderna för att programmera
 • Varför programmering är viktig kunskap
 • Exempel på problem som kan lösas med programmering

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genomgångar
 • Praktiska uppgifter - programmera en vän
 • Arbeta med datorn och programmet Koda i skolan
 • Programmera 
 • Titta på filmer
 • Läsa faktatexter

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur aktiv du är på genomgångar och i diskussioner
 • Hur du tar instruktioner och samarbetar med klasskamrater
 • Hur du arbetar med fakta
 • Hur du arbetar med programmering

Hur du får visa vad du kan:

 • Vara aktiv på genomgångar
 • Samarbeta med klasskamrater
 • Arbetet med programmeringen
 • Arbetet med koderna 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Sv Ma Tk En
Programmering

E
C
A
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.