Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalite och utveckling i förskolan Natur och Teknik Gråsparven HT-17

Skapad 2017-12-01 08:39 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Använd ny färg inför varje termin

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

 

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Vi använder oss av vårt projekt Trulsa och Grön flagg i vårt arbete, där vi följer årstiderna i Trulsa skogen och vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Under hösten har vi arbetat med projektet spindlar och det kommer vi fortsätta med till vt-18.

Vi har fortsatt att sortera våra sopor tillsammans med barnen, under hösten har vi haft månadens grönsak, där har vi gett barnen tillfälle att se, lukta,smaka och känna på de olika grönsakerna

.Vi har sett att våra barn testar och ser hur snabbt bilarna kör ner från rutschkanan de bygger med klossar i lutning och kör ner bilarna.

Vårterminen 2018

För att främja barnens lärande kring olika former av vatten har vi valt att använda oss av Variations teorin av Ference Marton. Variations teorin handlar om att uppmärksamma skillnader och olikheter framför likheter exempelvis för att få förståelse för vad fast vatten är måste de få se flytande vatten och vice versa. Genom att visa att fast vatten kan både komma utifrån och från frysen samt vad som händer när fast vatten kommer in i värmen dvs blir till flytande form visar vi olikheter och skillnader i vattnets olika former.

Läs gärna mer på:

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29645/5/gupea_2077_29645_5.pdf

1. För en tid sedan upptäckte ett barn på gråsparven att det knakade under fötterna när han trampade på isen utomhus och detta blev startskottet för ett intresse kring is och vatten för barnen.

Vi gick till flaningen där vi upptäckte att sjön hade fryst och att fåglarna kunde gå på vattnet. När vi kom tillbaka till gråsparven började vi diskutera vad is är, hur det blir is och vad händer när isen smälter?

Efter barnen hade reflekterat och analyserat bestämde vi att vi skulle frysa in eget vatten och därefter känna och utforska det frysta vattnet ännu mer.

Barnen har utvecklat sin naturvetenskapliga och tekniska förståelse för att vattnet finns i olika former dvs fast och flytande och att det krävs kyla för is och värme för flytande vatten.

Pedagogerna på Gråsparven har reflekterat kring is-momentet och kommit fram till att barnen har tagit till sig informationen och kan se skillnad på fast och flytande vatten. Barnen reflekterar även kring isen spontant i deras lekar exempelvis att de åker skridskor på isen. - Februari 2018

2. Gråsparven har fortsatt med is- och vattenprojektet och gick då ner till is-banan för att kolla och känna på isen. Vi hittade isklumpar som vi tog med tillbaka till förskolan för att i sin tur se vad som händer med isen när den kommer in. Barnen visste att isen skulle bli till vatten och då ställde vi en följdfråga om man kunde dricka is-vattnet och svaret blev ja från barnen. Isen smälte och barnen insåg att vattnet blev smutsigt och var fullt av smuts och pinnar och därmed inte gick att dricka.

Barnen har utvecklat sin naturvetenskapliga förmåga genom att de har förståelse för att is blir till vatten inomhus. Barnen insåg även att den smälta isen var smutsig då det låg grus och pinnar i vattnet och därmed inte var drickbart.

3. När snön föll gjorde Gråsparven en snögubbe och tog på den mössa och halsduk. Dagarna gick och efterhand började snögubben att smälta och försvinna. Vad har hänt med snögubben frågade vi barnen och barnens reflektioner var att den hade smält bort.

Genom att vi utforskade smält-processen med barnen har de utvecklat sin förståelse kring att även snön smälter och blir till vatten.

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

 

Höstterminen 2017

Vi fortsätter arbeta  med vårt Trulsa projekt och spindlarna. Vi upptäckte att barnen blev intresserade av isen när marken fryst så det har vi tänkt att arbeta vidare med nästa gång det fryser utomhus tillsammans med Trulsa att det även har fryst i hennes skog.

Vi ska utveckla tekniken på Gråsparven via barnens intresse genom att bygga upp i olika nivåer med olika material och se vad som rullar snabbast, längst och varför något inte rullar alls. Låta barnen analysera och reflektera över sitt eget lärande. 

Vårterminen 2018

Vi fortsätter att utveckla natur och teknik  genom att utmana barnen och ta till vara deras intresse. I projektet med Trulsa följer vi årstiderna och pratar med barnen om vad som händer i naturen på de olika årstiderna genom Trulsa sagor, sånger och ramsor.

 

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - Naturvetenskap och Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
171124
Nivå 6
180608
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: