👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musiklyssning

Skapad 2017-12-01 10:54 i Önnerödsskolan Härryda
Eleverna skall medvetandegöras om musikens betydelse i filmer, i detta fallet filmen Trollkarlen från OZ från 1939. Eleverna skall reflektera över musikens uttryck och roll i filmen.
Grundskola 4 – 9 Musik
Reflektera över musikens betydelse i filmen Trollkarlen från Oz (1939).

Innehåll

Hur kan musik användas för att förstärka upplevelser i tex filmer?

Hur gjorde man förr i tiden, i tal filmens barndom?

Hur används musiken i dagen filmer? Skillnade och likheter med förr.

Vi utforskar området genom att tillsammans titta på filmen Trollkarlen från OZ tillsammans (i olika omgångar).

Vi diskuterar och analyserar olika händelser och musikaliska uttryck i anslutning till filmen

Uppgifter

 • Reflektioner över filmen Trollkarlen från OZ

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6