👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syra, Bas och Jonföreningar - Kemi årskurs 7

Skapad 2017-12-01 12:19 i Östergårdsskolan Halmstad
I det här området inom kemiämnet kommer du att få lära dig mer om skillnaderna mellan sura och basiska ämne och begreppet pH. Du kommer få kunskap om några syror och baser samt vad en neutralisation innebär. Samt kännedom om hur dessa ämne påverkar vår miljö.
Grundskola 7 Kemi
I denna kurs ska vi gå igenom olika syror och baser samt jonföreningar. Vad menar man när vi säger syra eller bas? Hur påverkar det naturen och organismer? Det är jätteviktigt att pH-värdet i din kropp är precis rätt, för annars fungerar inte de kemiska reaktionerna i kroppen. När pH-värdet är rätt är det lagom balans mellan syror och baser. Några vanliga syror i kroppen är mjölksyra, saltsyra och citronsyra. Vi kommer också gå igenom några livsmedel som antingen är sura eller basiska som används i vardagen.

Innehåll

Elevens mål:

Du ska uppvisa kunskaper om...

 • de vanligaste syrornas och basernas egenskaper och dess användning.
 • känna till vad försurning är och hur man kan motverka den.
 • kunna mäta pH och känna till pH-skalan.
 • hur man med hjälp av indikatorer kan undersöka om ett ämne är surt eller basiskt.
 • känna till försurningens påverkan på växter och djur.
 • känna till försurningens påverkan på olika material.
 • hur man laborerar på ett säkert och naturvetenskapligt sätt.
 • hur man kan dra slutsatser av en laboration som du genomfört.
 • hur man skriver ner det du ser och lär dig i de undersökningar du gör.

 

Undervisningen ska behandla:

 • sura och basiska ämnen.
 • begreppet pH-värde.
 • dessa ämnens påverkan på vår miljö och hälsa.
 • systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • samband mellan undersökningar och utveckling av begrepp, modeller och teorier.
 • dokumentation av undersökningar med till exempel tabeller, bilder och rapporter.
 • kreativa uttrycksformer för att kommunicera kunskaper i kemi. Hur de anpassas efter sammanhang, syfte och målgrupp.
 • källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika typer av källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

 

Sidor i Kemi spektrum:

102 - 121 Kapitel 4 Syror och baser

122 - 137 Kapitel 5 Jonföreningar

Utöver boken kommer vi använda oss utav laborationer, uppgifter, kopieringsunderlag och begreppslista som utbildningsmaterial.

 

Veckoplanering

Vecka

Planering

 

 

 

46

Introduktion Syror, baser, joner och pH-skalan.

Kap 4.1 Syror och baser har olika pH (s. 103-107)

Laboration 1: Kemidektektiv

Kap 4.2 Syror lämnar ifrån sig vätejoner (s. 108-111)

47

Kap 4.3 Baser tar upp vätejoner (s. 112-116)

Laboration 1: pH-livsmedel och hygienartiklar

48

Försurning

Kap 5.1 Salter (s. 124-129)

Laboration 1: Neutralisation

49

Repetition

Prov Kap 4 Syror och baser (s. 103-121) & Kap 5.1 Salter (s. 122-129)

50

Perspektiv "Kroppen behöver lagom mycket salt" (s. 130-131)

Kap 5.2 Metalloxider (s. 132-134)

51

Forts. Kap 5.2 Metalloxider (s. 132-134)

 

 

Viktiga ord och begrepp:

Atom, grundämne, kemiska förening, molekyl, jon, proton, elektron,

jonförening, oladdad, sammansatt jon, syra, bas, neutral lösning, pH-skala, indikator,

vätejon, hydroxidjon, saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, neutralisation

natriumhydroxid, ammoniak, kalkning, salt, natriumklorid

 

Vilka förmågor ska jag visa i kemi?

 

 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 

 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi

 

Kunskapskontroller och bedömning:

Du kommer att bedömas efter hur väl du kan:
 • Söka, samtala, ta ställning och se konsekvenser.
 • Laborera och skriva laborationsrapporter.
 • Beskriva, förklara och resonera om kemi.
Det kommer även göras kunskapskontroller genom uppgifter och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi åk 7 - Syror och baser / Salter

Söka, samtala,ta ställning & se konsekvenser

Betyg E - åk 7
Betyg C - åk 7
Betyg A - åk 7
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I dina diskussioner och samtal ställer du frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I dina diskussioner och samtal ställer du frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I dina diskussioner och samtal ställer du frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Laborera & Laborationsrapporter

Betyg E - åk 7
Betyg C - åk 7
Betyg A - åk 7
Frågeställningar & planeringar
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, slutsatser, modeller & teorier
Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Resultat, rimlighet och förbättringar
Du ger förslag på en allmän förbättring av undersökningsmetoden.
Du ger förslag på en uppgiftsspecifik förbättring av undersökningsmetoden.
Du ger förslag på en uppgiftsspecifik förbättring av undersökningsmetoden och förklarar varför den kan ge ett mer tillförlitligt resultat.

Beskriva, förklara & resonera

Betyg E - åk 7
Betyg C - åk 7
Betyg A - åk 7
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper som du visar genom att ge exempel och genom att beskriva dina kunskaper med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper som du visar genom att förklara och visa på samband inom det beskrivna med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper som du visar genom att förklara och visa på samband med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen och i kroppen.
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Du beskriver hur några kemikalier används i vardagen och visar då på enkelt identifierbara samband.
Du beskriver hur några kemikalier används i vardagen och visar då på mer komplexa samband.
Du beskriver hur några kemikalier används i vardagen och visar då på mycket komplexa samband.
Upptäckter och deras betydelse
Du berättar vilken upptäckt det handlar om. Du ger ett exempel på vad upptäckten betytt för oss människor som lever idag.
Du förklarar upptäckten. Du fortsätter att berätta vad upptäckten har lett till för oss människor som lever idag. Du tar din tanken vidare i ett nytt led.
Du berättar vidare om upptäcktens betydelse i två led. Du berättar också om en helt annan betydelse och för också de tankarna vidare i två led. Du visar att upptäckten har haft betydelse för många olika människor som lever idag.