👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan - Lekar, spel och idrotter åk.6 Ht17

Skapad 2017-12-01 13:20 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi arbetar återkommande med rörelse i lekar, spel och idrotter i olika former.

Innehåll

Ämnesmål

Allsidig rörelse i olika fysiska sammanhang

 

Arbetsformer

Lekar, spel och idrotter

 

Bedömning

Bedömning sker på lektionstid.

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa åk 6

Förväntas nå målen i slutet av åk 6
E
C
A
Delta & anpassa rörelser
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten.
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser väl till aktiviteten.
Förebygga skador
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Jag kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Jag kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss delunderbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.