👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan Favoritmatematik 2A, kapitel 4

Skapad 2017-12-01 14:54 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Nu ska vi börja med ett nytt räknesätt - multiplikation! Vi ska träna på kopplingen mellan addition och multiplikation samt lära oss några tabeller.

Innehåll

Konkretiserade mål i arbetsområdet

Du ska kunna:

 • räknesättet multiplikation.
 • tvåans, femmans och tians multiplikationstabell.
 • sambandet mellan addition och multiplikation.

Vad ska bedömas

Din förmåga att

 • räkna enkla uppgifter med hjälp av multiplikation.
 • lösa uppgifter med tvåans, femmans och tians multiplikationstabell.
 • förklara sambandet mellan addition och multiplikation.

Hur ska undervisningen se ut/Hur ska eleverna få öva

Du kommer få möjlighet att träna på detta genom att

 • skriva, läsa och förstå multiplikationer.
 • öva på tvåans multiplikationstabell.
 • öva på femmans multiplikationstabell.
 • öva på tians multiplikationstabell.
 • skriva en upprepad addition som en multiplikation.
 • öva på sambandet mellan addition och multiplikation med hjälp av spel.
 • öva på kommutativa lagen med hjälp av bildstöd och se att produkten blir samma.
 • lyssna på en berättelse med matematiskt innehåll.
 • delta i samtal och diskussioner.
 • lösa problemlösning, både enskilt och i grupp.
 • arbeta med uppgifter i din mattebok, Favoritmatematik 2A eller Mera Favoritmatematik 2A.

Hur ska eleverna få visa vad de kan

Genom att delta aktivt i undervisningen. Efter avslutat kapitel för eleverna en självskattning, en diagnos och ett summativt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3