👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REVOLUTIONERAS TID - BILDSPEL

Skapad 2017-12-01 15:10 i Ugglums skola 5-9 Partille
Revolutionernas tid
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
Du ska välja en av de tre revolutionerna (Den industriella, den amerikanska eller den franska revolutionen) att fördjupa dig i. Du kommer ha 270 minuter att arbeta med detta. Du ska redovisa arbetet genom en muntlig framställning i grupp. Detta ska du göra med hjälp av ett bildspel som du har som stöd vid redovisningen.

Innehåll

Fördjupning 

1. Välj en revolution att fördjupa dig i.

2. Läs och repetera. 

3. Ta med kortfattat när, var, hur och vad följderna blev.

2. Ställ två "nya" frågor till dig själv (som är ny fakta för dig) som du vill ta reda på.

4. Börja att söka fakta. (Använd t ex NE.se och SO-rummet) (Andra bra Hi-sidor kan du hitta på (http://www.larshammaren.se/hilankar.html)

5. Utifrån din fakta börjar du skapa ett bildspel.(PP eller Prezi) Dela den med mig via classroom. 

https://classroom.google.com/c/ODg5MjQ0MjUyMFpa

6. Glöm inte samla dina källor och att kritiskt granska dem. Detta ska du också berätta om i din presentation. (Använd Kolla Källan)

7. Öva så du blir säker på din presentation. (presentationen ska vara i max 10 minuter lång)

8. Redovisningarna sker i grupper 12/12. 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din förmåga att "formulera dig och kommunicera i tal och skrift" visar du genom att uttrycka dig på ett begripligt sätt vid din presentation, genom att vara påläst på området och genom hur du förklarar ditt ställningstagande i källreflektionen. 

Din förmåga att "anpassa till syfte, mottagare och sammanhang" visar du genom att använda lämpliga ordval och lämpliga bilder för din presentation, så att den kan förstås av en högstadieungdom. Dina bilder och det du berättar om måste hänga ihop. Bildernas uppgift är att förstärka budskapet. Budskapet i den här uppgiften är att informera.

Din förmåga att "söka information från olika källor och värdera dessa" visar du genom att dels använda flera olika källor, samt genom hur du resonerar kring källornas användbarhet och trovärdighet. Genom att se fler aspekter visar du ett mer utvecklad förmåga.

LYCKA TILL

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9