👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse, Berätta, beskriva och för klara samt motivera sina åsikter Åk 4-6 2017

Skapad 2017-12-02 18:29 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Syfte undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Och ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Innehåll

Målet med undervisning samt förmåga:

·         Att förstärka ordförrådet på persiska. Synonymer och motsatser, natur och vädret.

·         Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på persiska.

·         Att träna på läsförståelse samt läsa hög och individuell läsning.

·         Berätta och lyssna på andra och reflektera över högtider och traditioner.

·         att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,

·         att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.

Syfte

 •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Så här kommer vi att jobba:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.
 • Att skriva och även känna igen de vanligaste tecken/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande.
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen.
 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse. 
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga genom:

 

 • Din förmåga att läsa okänd text och redogöra för innehållet.
 • Formulera dina tankar i tal och skrift
 • Återberätta en text du har läst
 • förstår vad andra säger och delta i samtal
 • Skriva enkla texter och sammanfattningar och enkla grammatiska regler.

Kunskapskrav i slutet av ÅK 6

 

C

B

A

Läsa

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier. Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Skriva

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Tala

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

Eleven kan med ett ändamålsenligt ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.

Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.