👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 ht-17 - Fritiden

Skapad 2017-12-03 10:36 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Fritid

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du tränar förmågan att förstå texter och berättelser om fritidsaktiviteter. Därefter ska du träna på att formulera egna meningar för att berätta och beskriva din egen fritid så noga som möjligt. 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer förmågan att förstå genom att lyssna och läsa det du berättar om din fritid, både muntligt och skriftligt. Du avslutar med att visa mig vad du kan genom att skriftligt göra en beskrivning av din fritid. Du ska ha med veckodagar, klockslag, tidsuttryck (glosor), många olika aktiviteter (verb), hur ofta du gör olika saker, vad du gilar/inte gillar, vad du gör/inte gör.

Du ska också kunna böja regelbundna verb i presens (nu-tid). Du kommer få skriftligt test på detta.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få läsa och lyssna på olika texter och berättelser. Du ska få öva på att berätta om din fritid både muntligt och skriftligt i olika uppgifter. Du har läxa varje vecka, till torsdagar då du ska lära dig ord för olika fritidsaktiviteter och verb som har med detta att göra. 

Vi kommer träna mycket på att böja regelbundna verb i presens.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9