Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygget 2018

Skapad 2017-12-03 14:16 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Teknik

Innehåll

I undervisningen kommer du att lära dig om ...

 • skissteknik
 • brotyper
 • materials olika fördelar och nackdelar
 • ämnesspecifika begrepp
 • teknikutvecklingsarbetets olika faser

I undervisningen kommer vi att ... 

 • skissa på en prototyp av en öppningsbar bro
 • bygga en prototyp av en öppningsbar bro
 • dokumentera teknikutvecklingsarbetets olika faser i en teknisk rapport.

Du ges möjlighet att visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt ... 

 • genom att skapa en skiss över ditt första förslag på brokonstruktion
 • genom aktivt lektionsarbete där du bidrar till att gruppens bro konstrueras och utvecklas. 
 • genom att diskutera brokonstruktioner i arbetsgruppen och med din lärare under lektionerna
 • genom att föra loggbok (kontinuerligt) över konstruktionsarbetet. 
 • genom att skriva en teknisk rapport enligt given mall. 

Följande kommer bedömas:

Se matris nedan.

Matriser

Tk
Brobygget 2018

E
C
A
1. Tekniska lösningar
Hur väl du använder begrepp och förklarar mekanismer
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Ej visat eller missuppfattat.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar (broar) i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar (broar) i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar (broar) i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2. Material & deras användning
Hur väl du motiverar materialval i prototyp och verklig bro.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Ej visat eller missuppfattat
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i brobygget.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i brobygget.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i brobygget.
3. Genomföra arbeten
Lektionsarbete
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Ej visat
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklad fysiska modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska modeller.
4. Formulera & välja alternativ
Lektionsarbete
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Ej visat
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
5. Dokumentera
Hur väl du dokumenterar och motiverar konstruktionsval i rapporten.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Ej visat eller missuppfattat
Du gör enkla dokumentationer av brobygget med en rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjort.
Du gör utvecklade dokumentationer av brobygget med en rapport där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjort.
Du gör välutvecklade dokumentationer av brobygget med en rapport där intentionen i arbetet är väl synliggjort.
7. Konsekvenser
Hur väl du resonerar (i flera led) kring en bros betydelse för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Ej visat eller missuppfattat
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: