👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koltrastens projektbeskrivning 2017/2018

Skapad 2017-12-03 19:46 i Tallkottens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Vi vill uppmuntra barnen till kommunikation och ge dem verktyg till att kommunicera. Vi vill ge barnen upplevelser av att bli lyssnade på, nyfikna på böcker, sagor,

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Eftersom vi är en nyöppnad förskola har vi inga gemensamma erfarenheter att bygga på utan det blir våra egna reflektioner från tidigare förskolor. dessutom har vår barngrupp förändrats under hösten.

 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

 

Vi vill uppmuntra barnen till kommunikation och ge dem verktyg till att kommunicera.

Vi vill ge barnen upplevelser av att bli lyssnade på, nyfikna på böcker, sagor, 

 

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

 

Vi kommer att dokumentera på väggen,

Vi kommer att låta barnen ta med bok hemifrån till förskolan.

Vi vill att barnens intresse ska smitta av sig till föräldrarna.

Vi kommer att göra inlägg i Unikum

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vilka material och miljöer vill vi erbjuda barnen under inskolningen/barnens undersökningsperiod? Varför har vi tänkt och gjort så?

 

 • Boklådor
 • flanosagor
 • sagopåsar
 • fingerdockor
 • läshörnor
 • samtalsbilder

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen för att ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning emot vårt syfte?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

 

Vi delar upp barnen i grupper

Vi har bestämda dagar, tis-torsd, och tider,fm, när vi jobbar med projektet

Vi vuxna har samma grupp en längre tid och samarbetar kring materialet

Vi tänker arbeta:

 • Genom att tala om bilder
 • Samtal barn barn
 • Dialog barn pedagog - ställ utforskande frågor
 • Sång 
 • Ramsor 
 • FingerlekarFlanosagor 
 • Sagolåda
 • Sagopåsar
 • Skapande verksamhet
 • Drama
 • Rollekar
 • Handdockor

Innan vi lägger ut på unikum ska alla ha läst inlägget.

Regelbundna inlägg på unikum.

Komma ihåg att ta kort, laminera och hänga upp på väggen. Efteråt sätter vi in dom i en pärm där barnen kan bläddra själva.

 

Kompetensutveckling

En pedagog går läslyftet. 

Vi tar hjälp av biblioteket med böcker.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla?

 

Barnen visar intresse för affären, utklädningskläder, böcker, bilar och även målning och modellering.

Dom väljer på eget initiativ dessa aktiviteter. 

Vi har erbjudit bilar, byggklossar i olika material och storlek, olika sorters leror, böcker och lägenheten med köksgrejer och ateljén.

Böcker har vi valt att utveckla mer under projektet. Vissa böcker är mer populära.

 

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse, nyfikenhet, gruppens behov och er utvärdering från förra läsåret. Konkretisera läroplans målen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i er dokumentation.   3-5 mål från 2:1, 2:2, 2:3 titta på målen under förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar............

 

 • "utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra "
 • "utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa"
 • "utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama"

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 

 

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.