👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2017-12-04 08:54 i Campus Futura Gy Tanum
Under detta område kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
Grundskola 6 Kemi Fysik Biologi
Vad är hållbar utveckling? Hur definierar man begreppet? Vad är växthuseffekten? Vad är kolets kretslopp? Vad är energi? Hur påverkar vi? Vad görs? Hur kan man bidra på individuell nivå? m.m. m.m. I detta avsnitt lär vi oss massor om hållbar utveckling utifrån kemi, biologi och fysik för att bilda en bättre förståelse för begreppet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, så att du ska kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och göra goda miljöval och prioriteringar i vardagen. 

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

  • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.
  • Förståelse för vad begreppet hållbar utveckling betyder.

Undervisning och arbetsformer

För att få en förståelse för vad hållbar utveckling innebär kommer vi att starta arbetsområdet med genomgångar där du får göra anteckningar som du kan dra nytta av senare i ditt arbete. Vi kommer även ha diskussioner om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling och du kommer själv att få läsa olika texter och se filmer som handlar om detta.

Vi avslutar området med att du gör en enskild uppgift där du får möjlighet utifrån din gamla och nya erfarenheter reflekterar kring vad du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling i världen. Provet som ni kommer att göra är endast EN fråga där ni får chans att visa era kunskaper.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

Vi kommer att bedöma:

  • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.
  • din förmåga att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön
  • din förmåga att använda dig av de kunskaper du lär dig om miljö och hållbar utveckling för att kunna ta ställning och argumentera i olika miljöfrågor.

Hur kommer det bedömas?

Genom att:

  • jag tittar på den avslutande uppgiften du skriver och hur du där förklarar och använder dig av de kunskaper du lärt dig.
  • lyssnar på dig när du diskuterar, resonerar och argumenterar kring olika frågor som rör hållbar utveckling, både vid genomgångar och vid grupparbetet.

Matriser

Fy Bi Ke
Hållbar utveckling

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Mål
Kunna ställa frågor och framföra din åsikt muntligt. Kunna föra fram din åsikt skriftligt och argumentera för den.
Eleven kan samtala om och diskutera kring enkla frågor som rör energi, miljö, och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Ex: Du svarar på frågor och kan föra fram din åsikt när någon ber om den. Jag tycker att man ska cykla till skolan för då minskar utsläppen.
Eleven kan samtala om och diskutera kring enkla frågor som rör energi, miljö, och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Ex: Du deltar i diskussionerna och genom dina frågor och åsikter för du diskussionen vidare. Jag tycker att man ska cykla till skolan för då minskar koldioxidutsläppen och vilken påverkan de har på mig.
Eleven kan samtala om och diskutera kring enkla frågor som rör energi, miljö, och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som Ex: Du deltar aktivt i alla diskussioner och bidrar till att diskussionerna förs framåt och genom dina åsikter och frågor får du andra att delta mer. Jag tycker att man ska cykla till skolan för då minskar koldioxidutläppen och vilken påverkan det har på mig och omvärlden.
Mål
Kunna använda information och fakta som grund till dina åsikter.
Eleven kan använda informationen i enkla diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget. Ex: Du ger ett exempel från vårt material, artiklar eller hemsidor där du styrker din åsikt.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativ god anpassning till sammanhanget. Ex: Du ger minst två exempel från samma källa, exempelvis från vårt material, artiklar eller hemsidor där du styrker din åsikter.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och framställningar med god anpassning till sammanhanget. Ex Du ger flera exempel från olika källor för att styrka dina åsikter.