👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Böcker!

Skapad 2017-12-04 10:14 i Stentägtens förskola Söderhamn
Förskola
Denna månad kommer vi att lägga fokus på böcker och läsning.

Innehåll

Denna månad kommer fokus att vara på att läsa böcker. Vi kommer att läsa, titta i böckerna, prata kring böckerna och även låna böcker på biblioteket. Har barnen någon favoritbok får de gärna ta med sig den.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016