Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva och samtala 4

Skapad 2017-12-04 10:15 i Västra Karups skola Båstad
Uppstart av skriv- och läsinlärningen.
Grundskola 1 Svenska
Vi fortsätter i bokstävernas land. Läsa olika texter kan vara spännande. Fast vad är det texten vill berätta för oss? Hur kan jag förstå vad texten betyder? Läsa olika berättande texter är så roligt. Hur kan jag skriva en egen berättande text där det finns inledning, händelseförlopp och avslutning?

Innehåll

Lärande

Läsa
Avkodning
Du tränar din läsförmåga genom att använda ljudning strategier, stavelse läsning samt helords läsning - för mer flyt i din läsning. Du kommer läsa vår gemensamma bok Magiska kulan och egenvalda böcker. 

Läsförståelse
Vissa texter bearbetar vi tillsammas. När vi bearbetar en text letar vi efter svåra ord och oklarheter, förutspår vad som ska hända, tränar oss på att hitta samband med sitt eget liv och sammanfattar vad vi läst muntligt och/eller skriftligt
Vi träna läsförståelse genom att diskutera frågor som inte finns givet i den text vi läst, vad handlade texten om samt kommentera texten du läst genom att dra kopplingar till egna erfarenheter.

Du får kontinuerlig feedback på din läsning i form av muntlig eller skriftlig respons.

Skriva

Du tränar din skrivförmåga kontinuerligt genom att skriva till bilder (dagbok, reflektionsbok, iPad, Magiska kulan, stenciler och feedback).

Du kommer träna din skrivförmåga genom att skriva berättande texter. Du kommer få träna dig på hur man bygger upp en berättande text med en inledning, händelseförlopp, avslutning samt har en röd tråd genom den berättande texten. Vi träna detta genom att vi har gemensamma genomgångar, skriva gemensamma och egna berättande texter, olika modeller och checklistor. Du kommer få träna dig på att bearbeta din text tillsammans med kamrat och själv. Du kommer träna på formen i skrivandet genom att använda mellan rum mellan orden, stor bokstav och punkt./frågetecken/utropstecken.

Du kommer få kontinuerlig feedback på ditt skrivande gällande berättande texter i form av muntlig och skriftlig respons av kamrat eller pedagog.

Samtala

Du kommer träna din muntliga förmåga genom att samtala under gemensamma genomgångar samt diskussioner i mindre grupper. Du använder dig av vår modell och checklista.

Du kommer ge feedback på kamrats berättande text.

Bokstäver
H P Ö F Y G B J - Du kommer träna dig på att kunna skriva, lyssna och välja rätt bokstav genom att vi har gemensamma genomgångar, skriva, lyssna, ljuda, Magiska kulan, iPad - ABC klubben samt bygga ord med bokstäverna.

Bedömning

Du ska kunna bokstäverna H P Ö F Y G B J till utseende, forma dem, höra ljudet samt skriva rätt bokstav till ljudet.

Du ska ha kännedom om hur man skriver en berättande text med en inledning, händelseförlopp, avslut som har en röd tråd, antingen förhand eller på iPad.

Du ska känna till när man använder stor bokstav och punkt.

Du ska kunna återge/kommentera något som du läst som är kopplat till egna erfarenheter.

 

Uppgifter

 • Utvärdering av läsläxan vecka 17!

 • Magiska kulan!

 • Utvärdering av läsläxan vecka 16!

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
sv år 1 del 4

Rubrik 1

Jag håller på¨att lära mig...
Jag kan en del...
Jag kan...
Jag kan mer än...
Aspekt 1
Du ska kunna bokstäverna H P Ö F Y G B J till utseende, forma dem, höra ljudet samt skriva rätt bokstav till ljudet.
Aspekt 2
Du ska ha kännedom om hur man skriver en berättande text med en inledning, händelseförlopp, avslut som har en röd tråd, antingen förhand eller på iPad.
Aspekt 3
Du ska känna till när man använder stor bokstav och punkt.
Aspekt 4
Du ska kunna återge/kommentera något som du läst som är kopplat till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: