👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och decimaltal HT/VT år 6

Skapad 2017-12-04 10:56 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med bråk, decimaltal och procent.

Innehåll

 MÅL

 I slutet av arbetsperioden ska du kunna:

 • Läsa av bråk korrekt (t.ex. kunna säga "tre sjättedelar")
 • Veta att täljaren i ett bråk står för antal delar
 • Veta att nämnaren i ett bråk står för vilken sorts delar
 • Kunna addera och subtrahera bråk och bråk i blandad form med samma nämnare
 • Kunna multiplicera och dividera bråk med ett heltal
 • Kunna jämför bråk och veta att t.ex. en halv och fyra åttondelar är lika mycket
 • Kunna placera ut bråk på en tallinje i rätt ordning
 • Kunna göra om bråk till bråk i blandad form (t.ex. göra om åtta fjärdedelar till två hela)
 • Kunna addera och subtrahera decimaltal
 • Kunna räkna ut bråk av antal
 • Kunna räkna ut procent av antal
 • Kunna räkna ut priser utifrån procentuell rabatt.

 

ARBETSFORMER

 • Genomgångar
 • Arbete i matematikboken, enskilt, i grupp och helklass.
 • Spel av olika slag, både kort-, bräd- och datorspel.
 • Diskussioner och gruppuppgifter.
 • Praktiska uppgifter

Vi kommer att ha genomgångar, laborativa uppgifter, spel och färdighetsträning. Vi varvar inlärning med träning och arbete i läroboken. 

 

BEDÖMNING

Under arbetets gång använder jag många olika sätt för att se vad du har förstått och hur du använder dina kunskaper. Jag anpassar min undervisning efter vad du och de andra i klassen behöver. I slutet av arbetsområdet har vi ett litet prov.

Jag bedömer din förmåga att

 • välja metoder och strategier
 • beskriva tillvägagångssätt och redogöra för alla steg i din uträkning
 • föra resonemang om rimlighet
 • använda matematiska ord & begrepp 
 • lösa uppgifter av olika slag på ett effektivt sätt
 • samtala och beskriva hur du tänker när du löser en matematisk uppgift