👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppläsning HT år 6

Skapad 2017-12-04 11:04 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Under höstterminen läser vi i grupper om 3. Alla i gruppen läser samma bok och diskuterar sin läsning med varandra.

Innehåll

 Målet är att du ska:

  • Uppleva läsglädje
  • Få flyt i din läsning
  • Få höra/läsa olika typer av genrer
  • Utveckla lässtrategier för att förstå budskap i texter
  • Visa att du kan sammanfatta innehåll och budskap
  • Visa att du kan reflektera kring det du läst

 

Arbetssätt

Vi läser boken indelad i fem delar, så att alla ligger lika långt fram i boken när vi diskuterar. På classroom skriver alla grupper ner reflekterande frågor till det aktuella innehållet. Varje elev skriver ned individuella uppgifter där de personliga reflektionerna kommer fram.

 

Bedömning

För att uppfylla kunskapskravet för E i år 6 ska du kunna

  • läsa med flyt
  • använda lässtrategier för att förstå det du läser
  • visa att du har förstått det du läst, genom att sammanfatta och kommentera innehållet
  • resonera om innehållet och dess budskap
  • beskriva din läsupplevelse

För att jag ska kunna bedöma kunskapskraven kommer du att få samtala med mig och dina klasskompisar vid många tillfällen, så att jag får lyssna till det du har att säga. Du kommer att få skriva om din läsning fortlöpande. När jag bedömer tittar jag på allt du har skrivit om din läsning och den presentation du kommer att avsluta arbetet med. 

Lycka till!  //Hanna S

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
    Gr lgr11
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
    Gr lgr11
  • Syfte
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Sv  4-6
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sv  4-6
  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
    Sv  4-6
  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
    Sv  4-6